STATUS QUO

Як оформити біометричний паспорт дитині. Корисно знати

Кількість українських мандрівників, які перетинають кордон на умовах безвізу, зростає. Та якщо дорослі розуміють, що без біометричного паспорту умовами безвізу вони не зможуть скористатися, то щодо дітей у багатьох в головах й досі плутатина. Status Quo зібрав інформацію: які є нюанси в оформленні біопаспорту для дитини, що потрібно зробити і скільки це буде коштувати

Для мандрівок за кордон на умовах безвізу потрібен біометричний паспорт. Це – головне правило і для дорослих, і для дітей. Оформити його не складніше, ніж дорослий, запевняють спеціалісти. Але варто знати про деякі нюанси.

Від народження до 12 років

Оформити біометричний паспорт можна дитині від самого народження, якщо плануєте подорож.

У такому документі не буде відбитків дитини. Присутність малюка при оформленні не обов’язкова, фото у підрозділ ДМС потрібно принести з собою (у форматі 10х15, матове фото виконане на білому тлі, обличчя дитини займає не менше 80% фотографії).

Термін дії такого документа – 4 роки. Але зауважте – дитина має бути схожа на себе. Тому, якщо оформлювали паспорт малюку у віці кількох місяців, а наступна поїздка буде за два роки – прикордонники цілком можуть не пропустити дитину, адже її зовнішній вигляд змінився. Вихід – заздалегідь переоформити паспорт.

12-14 років

Відмінність – тепер дитина здає відбитки. Також обов’язкова присутність юного громадянина при оформленні – фотографувати на паспорт будуть безпосередньо у підрозділі ДМС.

14-16 років

По досягненню дитиною 14 років для оформлення закордонного паспорта обов’язковою умовою є наявність ID-картки, це документ, який тепер замінює внутрішній паспорт громадянина (нагадаємо, юним громадянам паспорти старого, паперового зразка більше не видають). Оформлення ID-картки займе близько 20 днів, тому якщо її не маєте, не розраховуйте на швидке отримання закордонного.

14-річки, крім відбитків пальців, також здають зразок підпису. Тож варто потренуватися.

Після 16 років

З цього віку дитина має право оформити закордонний паспорт самостійно, без дозволу чи супроводу батьків (що не означає, що вони не можуть піти з нею до органів ДМС). Термін дії паспорта, отриманого громадянином, віком 16 років і старше, такий же, як і для “дорослих” паспортів – 10 років.

Нюанс – якщо дитина отримала паспорт у 13 років, то в 16 переоформлювати його не обов’язково, він матиме законну силу 4 роки, тобто, до 17-річчя. Принаймні, ніякої інформації про таку необхідність на сайті ДМС немає.

Алгоритм оформлення

Для подачі документів на отримання закордонного паспорта дитині до 16 років достатньо присутності одного з батьків. Звернутися у підрозділи ДМС можна особисто, або скористатися порталом державних електронних послуг, наприклад. Тут процедура не відрізняється від отримання “дорослих” паспортів.

Документи для подачі:

  • свідоцтво про народження дитини (або ID-картка, від 14 років);
  • паспорт одного з батьків (внутрішній) та копія цього документа;
  • квитанція про сплату за оформлення паспорта (реквізити для оплати або надсилають на електронну пошту, якщо реєструєтесь онлайн, або їх можна дізнатися у вашому підрозділі ДМС). Сплачена квитанція має бути оформлена на того з батьків, хто подає документи, але в призначенні платежу слід вказати ПІБ дитини, для якої буде оформлюватись закордонний паспорт.

Заяву на оформлення паспорта заповнюєте безпосередньо у ДМС.

Вартість

Повна вартість закордонного паспорта для дорослого та дитини однакова: 557,32 грн. – за 20 робочих днів; 810,32 грн. – за 7 робочих днів.

Наостанок, пам’ятайте, що паспорт – головний, але не єдиний документ для безпроблемної поїздки. Також необхідно оформити: підтвердження мети та умов перебування, фінансове забезпечення.

За матеріалами "Нової теми". 


Количество украинских путешественников, пересекающих границу на условиях безвиза, растет. Но если взрослые понимают, что без биометрического паспорта условиями безвиза они не смогут воспользоваться, то в отношении детей у многих в головах до сих пор путаница. Status Quo собрал информацию: какие имеются нюансы в оформлении биопаспортов для ребенка, что нужно сделать и сколько это будет стоить

Для путешествий за границу на условиях безвизовых нужен биометрический паспорт. Это - главное правило и для взрослых, и для детей. Оформить его не сложнее, чем взрослый, уверяют специалисты. Но стоит знать о некоторых нюансах.

От рождения до 12 лет

Оформить биометрический паспорт можно ребенку с самого рождения, если планируете путешествие.

В таком документе не будет отпечатков ребенка. Присутствие ребенка при оформлении не обязательно, фото в подразделение ГМС нужно принести с собой (в формате 10х15, матовое фото выполнено на белом фоне, лицо ребенка занимает не менее 80% фотографии).

Срок действия такого документа - 4 года. Но заметьте - ребенок должен быть похож на себя. Поэтому, если оформляли паспорт ребенку в возрасте нескольких месяцев, а следующая поездка будет через два года - пограничники вполне могут не пропустить ребенка, ведь его внешний вид изменился. Выход - заранее переоформить паспорт.

12-14 лет

Отличие - теперь ребенок сдает отпечатки. Также обязательно присутствие юного гражданина при оформлении - фотографировать на паспорт будут непосредственно в подразделении ГМС.

14-16 лет

По достижении ребенком 14 лет для оформления загранпаспорта обязательным условием является наличие ID-карты, это документ, который теперь заменяет внутренний паспорт гражданина (напомним, юным гражданам паспорта старого, бумажного образца больше не выдают). Оформление ID-карты займет около 20 дней, поэтому если ее не имеете, не рассчитывайте на быстрое получение заграничного.

14-летки, кроме отпечатков пальцев, также сдают образец подписи. Поэтому стоит потренироваться.

После 16 лет

С этого возраста ребенок имеет право оформить загранпаспорт самостоятельно, без разрешения или сопровождения родителей (что не означает, что они не могут пойти с ним в органы ГМС). Срок действия паспорта, полученного гражданином в возрасте 16 лет и старше, такой же, как и для "взрослых" паспортов - 10 лет.

Нюанс - если ребенок получил паспорт в 13 лет, то в 16 переоформлять его не обязательно, он будет иметь законную силу 4 года, то есть до 17-летия. По крайней мере, никакой информации о такой необходимости на сайте ГМС нет.

Алгоритм оформления

Для подачи документов на получение загранпаспорта ребенку до 16 лет достаточно присутствия одного из родителей. Обратиться в подразделения ГМС можно лично, либо воспользоваться порталом государственных электронных услуг, например. Здесь процедура не отличается от получения "взрослых" паспортов.

Документы для подачи:

  • свидетельство о рождении ребенка (или ID-карта, от 14 лет);
  • паспорт одного из родителей (внутренний) и копия этого документа;
  • квитанция об уплате за оформление паспорта (реквизиты для оплаты или присылают на электронную почту, если регистрируетесь онлайн, или их можно узнать в вашем подразделении ГМС). Оплаченная квитанция должна быть оформлена на того из родителей, кто подает документы, но в назначении платежа следует указать ФИО ребенка, для которого будет оформляться загранпаспорт.

Заявление на оформление паспорта заполняете непосредственно в ГМС.

Стоимость

Полная стоимость загранпаспорта для взрослого и ребенка одинаковая: 557,32 грн. - за 20 рабочих дней; 810,32 грн. - за 7 рабочих дней.

Напоследок, помните, что паспорт - главный, но не единственный документ для беспроблемной поездки. Также необходимо оформить: подтверждение цели и условий пребывания, финансовое обеспечение.

По материалам "Новой темы".