STATUS QUO

патрульная служба, набор, конкурс

У Львові розпочався другий етап набору в патрульну службу

Розпочався другий етап набору в патрульну службу Львова – тестування. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова, інформує Львівський обласний центр зайнятості.

24 липня розпочалось тестування загальних навичок та знання законів кандидатів на службу у патрульній поліції Львова. Загалом, за перший день тестування пройшли 32 кандидати. Під час електронного тестування відбувається оцінка у кандидатів рівня логічних, вербальних та аналітичних здібностей. Тест на знання законодавства перевіряє знання положень Конституції України та Закону України "Про Національну поліцію". Згідно Наказу МВС №1631 від 25.12.2015 до наступних етапів конкурсу допускаються кандидати, які отримали 25 та більше балів за кожний з тестів.

Наступні етапи: медичний огляд з метою встановлення придатності кандидатів за станом фізичного та психічного здоров'я; перевірка рівня фізичної підготовки, де кандидати виконуватимуть вправи на силу та витривалість; співбесіда з поліцейською комісією, де буде дана оцінка відповідності кандидата вимогам до посади. Під час співбесіди поліцейська комісія спілкуватиметься з кандидатом, вивчатиме надані матеріали та результати попередніх етапів конкурсу.

Кандидатів, рекомендованих поліцейською комісією до служби, включать до рейтингу в межах кількості наявних вакансій. Рейтинг будується на результатах тестування загальних навичок, тесту на знання законодавства та оцінки рівня фізичної підготовки кандидатів.


Начался второй этап набора в патрульную службу Львова - тестирование. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, информирует Львовский областной центр занятости.

24 июля началось тестирование общих навыков и знания законов кандидатов на службу в патрульной полиции Львова. В целом, за первый день тестирование прошли 32 кандидата. Во время электронного тестирования происходит оценка у кандидатов уровня логических, вербальных и аналитических способностей. Тест на знание законодательства проверяет знания положений Конституции Украины и Закона Украины "О Национальной полиции". Согласно Приказу МВД №1631 от 25.12.2015, к следующим этапам конкурса допускаются кандидаты, получившие 25 и более баллов за каждый из тестов.

Следующие этапы: медицинский осмотр с целью установления пригодности кандидатов по состоянию физического и психического здоровья; проверка уровня физической подготовки, где кандидаты будут выполнять упражнения на силу и выносливость; собеседование с полицейским комиссией, где будет дана оценка соответствия кандидата требованиям к должности. Во время собеседования полицейская комиссия будет общаться с кандидатом, изучать предоставленные материалы и результаты предыдущих этапов конкурса.

Кандидатов, рекомендованных полицейской комиссией в службу, включат в рейтинг в пределах количества имеющихся вакансий. Рейтинг строится на результатах тестирования общих навыков, теста на знание законодательства и оценки уровня физической подготовки кандидатов.

Автор: Тетяна Костенко