STATUS QUO

Ліфти, ескалатори, котли - у Львові на безпеку перевірили ще три громадські центри

Інспектори  ГУ Держпраці у Львівській області здійснили перевірку низку об’єктів з масовим перебуванням людей. Виявлено багато порушень, зокрема щодо роботи ліфтів, ескалаторів та котлів. Про це повідомляється на офіційному сайті ГУ Держпраці у Львівській області. 

ТзОВ "Шувар": пасажирським ліфтом не можна користуватися

У ТзОВ “Шувар” не проведено первинний технічний огляд пасажирського ліфта перед введенням в експлуатацію. Не має дозволу на експлуатацію пасажирського ліфта  і  4 ескалаторів  від спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці. Не встановлено на облік пасажирський ліфт в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці. Не проведено первинний технічний огляд  4 ескалаторів перед введенням в експлуатацію. Не призначено наказом працівників, які здійснюють нагляд і утримання в справному стані та безпечну експлуатацією ескалаторів із числа ІТП. Не встановлено на облік 4  ескалатори перед пуском в роботу в ГУ Держпраці у Львівській області.

Не отримано дозвіл Держпраці на експлуатацію устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме трансформа-торних підстанцій. Не забезпечено подачу на реєстрацію в ГУ Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. Енергослужба не забезпечена випробуваними електрозахисними засобами. Не забезпечено подачу на реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Директор закладу не пройшов чергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Електрощити в приміщеннях торгових залів та коридорів першого та другого поверху торгівельного центру за адресою м. Львів пр. Червоної Калини 36, не закриті на ключ. Технічні працівники закладу не забезпечені в повній мірі спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту. 

В товаристві не організовано проходження передрейсового медичного огляду для водіїв транспортних засобів відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів. Не проводяться інструктажі з охорони праці з електромонтерами (відсутній журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці). В шахтах низки  пасажирських ліфтів на пристроях для підвішування вантажопідіймальних засобів, які призначені для проведення ремонтних робіт, не вказана вантажопідіймальність або допустиме навантаження.

Не прибране сміття та інші сторонні предмети в приямках пасажирських ліфтів. Не проведено інструктажів з електробезпеки з урахуванням особливостей електроустановок в яких їм доводиться працювати відрядженим для виконання робіт в діючих електроустановках підприємства. Не складені та не погоджені з Головним управлінням Держпраці у Львівській області списки працівників, які мають право на проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією. Не складені та не затверджені у 2018 р. списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів, членів бригади.

Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту, із записом результатів огляду в "Журнал обліку і зберігання засобів захисту". Не проведене опосвідчення стану безпеки електроустановок підприємства.

ПрАТ “Ріелексперт”: доступ до обладнання під напругою

У ПрАТ “Ріелексперт” допускається до експлуатації заточний верстат інв. № б/н, в якому відсутні захисні екрани, а також прозір між краєм підручника та робочою поверхнею шліфувального круга   більше 3 мм. Не отримано дозвіл Держпраці на експлуатацію устатковання напругою понад 1000В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме трансформаторної підстанції ТП-876,  6/0,4 кВ. Не забезпечено подачу на реєстрацію в ГУ Держпраці  декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. Енергослужба не забезпечена випробуваними електрозахисними засобами. 

Не проведено періодичні технічні огляди  9 вантажних ліфтів  спеціалізованою організацією після закінчення граничного строку експлуатації. Не проведено у встановлений термін позачерговий технічний  огляд 3  ліфтів.

Керівник підприємства не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Не організовано проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівникам підприємства,зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Не забезпечено подачу на реєстрацію в ГУ Держпраці декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Не переглянуто  інструкції з охорони праці за видами робіт відповідно до вимог. Допускаються до роботи охоронники підприємства без навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

У приміщенні майстерні є вільний доступ не електротехнічного персоналу до струмоведучих частин електрообладнання, яке знаходиться під напругою, електрична розподільча шафа інв. №б/н  не зачинена на замок. Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Не забезпечено подачу на реєстрацію в ГУ Держпраці  декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. Не проведене опосвідчення стану безпеки електроустановок підприємства. Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту, із записом результатів огляду в "Журнал обліку і зберігання засобів захисту".

Приміщення трансформаторної підстанції ТП-876 загромаджене сторонніми предметами. Не працює звукова сигналізація в кабінах усіх  ліфтів. В  машинному  приміщенні ліфтів реєстр. № Л – 2600 знаходяться сторонні предмети. В паспортах ліфтів не внесені записи про призначення  і закріплення відповідальних осіб та відсутні їх підписи. Не  забезпечено роботодавцем  проведення технічного огляду 2  водогрійних котлів  у визначені строки. Відповідальна особа за справний стан і безпечну експлуатацію котлів не пройшла відповідне навчання у встановленому порядку. Роботодавець, який експлуатує котли,  самостійно не проводить зовнішній і внутрішній огляди після кожного очищення внутрішніх поверхонь або ремонту елементів, але не рідше ніж через 12 місяців, а також перед проведенням технічного огляду.

ТзОВ "Українські юридичні технології": працюють на висоті без необхідних засобів захисту

У ТзОВ "Українські юридичні технології" не забезпечено подачу на реєстрацію  декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання   робіт,  що виконуються на висоті понад 1,3 метра. На підприємстві знаходяться приставні драбини (без інв.№) не випробувані (підвальне приміщення адмін.. корпусу).

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті роботодавець не забезпечив працівників необхідними засобами захисту (що убезпечують працівників від падіння з висоти). Не отримано дозвіл Держпраці на експлуатацію устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне, а саме: трансформаторної підстанції). Керівник  підприємства не забезпечив утримання, експлуатацію і обслуговування    електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме: не забезпечив достатню кількість електротехнічних працівників.

Електроустановки товариства не укомплектовані засобами захисту згідно норм. Допущено до експлуатації електрообладнання орендарів (кафе в адмінбудинку за адресою м. Львів вул. Наукова, 7д), яке не відповідає вимогам чинних нормативних документів в Україні (без проведення профілактичних випробувань та вимірювань). До обслуговування обладнання під тиском ( балони з СО2) допущені особи, які не пройшли  навчання з охорони праці, перевірку знань та інструктажі в установленому порядку (працівники кафе в адмін. будинку за адресою м.Львів вул. Наукова, 7д ).

Керівництво підприємства, інженерно-технічні працівники, обслуговуючий персонал ( генеральний директор, директор з технічних питань, заступник директора з технічних питань, головний енергетик, адміністратор, столяр) не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці. На підприємстві не складено та не  затверджено перелік інструкцій з охорони праці. Не переглянуто Положення про службу охорони праці та не приведено у відповідність до Типового положення про службу охорони праці. У зв’язку з введенням нових або переглянутих  нормативно-правових  актів на підприємстві не проводяться позапланові інструктажі з питань охорони праці. Не забезпечено подачу на реєстрацію  декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.

Допущені до проведення випробування та вимірювання електрообладнання електротехнічні працівники не дотримуються організаційних заходів, що убезпечують працівників під час роботи, а саме: не оформляються роботи нарядом (електровимірювальні роботи які проводилися в 26 січня 2018 р). Не переглянуті однолінійні схеми електричних з`єднань з відміткою відповідальної особи за електрогосподарство. Не складені та не погоджені з Головним управлінням Держпраці у Львівській області списки працівників, які мають право на проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією. На групових лініях, які живлять штепсельні розетки для переносних електричних приладів орендарів (кафе в адмін. будинку за адресою м.Львів вул. Наукова, 7д), відсутні ПЗВ. Не оформлений комісією підприємства акт опосвідчення стану безпеки електроустановок, копії актів опосвідчення стану безпеки електроустановок не направлені в територіальний орган Держпраці.

В шахтах 5 пасажирських ліфтів на пристроях для підвішування вантажопідіймальних засобів, які призначені для проведення ремонтних робіт, не вказана вантажопідіймальність або допустиме навантаження. В паспортах 5 пасажирських ліфтів не має необхідних записів.


Инспекторы ГУ Гоструда во Львовской области провели проверку ряд объектов с массовым пребыванием людей. Обнаружено много нарушений, в частности в отношении работы лифтов, эскалаторов и котлов. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ Гоструда во Львовской области. 

ООО "Шувар": пассажирским лифтом нельзя пользоваться

В ООО "Шувар" не проведен первичный технический осмотр пассажирского лифта перед вводом в эксплуатацию. Не имеет разрешения на эксплуатацию пассажирского лифта и 4 эскалаторов от специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по промышленной безопасности и охраны труда. Не установлен на учет пассажирский лифт в территориальных органах специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по промышленной безопасности и охраны труда. Не проведен первичный технический осмотр 4 эскалаторов перед вводом в эксплуатацию. Не утвержден приказом работник, осуществляющий надзор и содержание в исправном состоянии и безопасной эксплуатацией эскалаторов из числа ИТР. Не установлено на учет 4 эскалатора перед пуском в работу в ГУ Гоструда во Львовской области.

Не получено разрешение Гоструда на эксплуатацию оборудования напряжением свыше 1000 В (электрическое оборудование электрических станций и сетей; технологическое электрооборудование), а именно трансформаторные подстанции. Не обеспечена подача на регистрацию в ГУ Гоструда декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда на работы в действующих электроустановках напряжением свыше 1000 В. Энергослужба не обеспечена испытанными электрозащитными средствами. Не обеспечена подача на регистрацию декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда на выполнение работ, выполняемые на высоте более 1,3 метра.

Директор заведения не прошел очередное обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда. Электрощитовые в помещениях торговых залов и коридоров первого и второго этажа торгового центра по адресу г.. Львов пр. Красной Калины 36, не закрыты на ключ. Технические работники заведения не обеспечены в полной мере спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.

В обществе не организовано прохождение предрейсового медицинского осмотра для водителей транспортных средств в соответствии с Положением о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств. Не проводятся инструктажи по охране труда с электромонтерами (отсутствует журнал регистрации инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте). В шахтах ряда пассажирских лифтов на устройствах для подвешивания грузоподъемных средств, предназначенных для проведения ремонтных работ, не указана грузоподъемность или допустимая нагрузка.

Не убран мусор и другие посторонние предметы в приямках пассажирских лифтов. Не проведены инструктажи по электробезопасности с учетом особенностей электроустановок, в которых приходится работать командированным для выполнения работ в действующих электроустановках предприятия. Не составлены и не согласованы с Главным управлением Гоструда во Львовской области списки работников, имеющих право на проведение оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией. Не составлены и не утверждены в 2018 году списки работников, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, руководителей работ, допускающих, членов бригады.

Не проверяется периодическим осмотром наличие и состояние всех средств защиты, с записью результатов осмотра в "Журнал учета и хранения средств защиты". Не проведено освидетельствование состояния безопасности электроустановок предприятия.

ЧАО "Риелексперт": доступ к оборудованию под напряжением

В ЧАО "Риелексперт" допускается к эксплуатации заточной станок инв. № б / н, в котором отсутствуют защитные экраны, а также зазор между краем учебника и рабочей поверхностью шлифовального круга более 3 мм. Не получено разрешение Гоструда на эксплуатацию оборудования напряжением свыше 1000В (электрическое оборудование электрических станций и сетей; технологическое электрооборудование), а именно трансформаторной подстанции ТП-876, 6 / 0,4 кВ. Не обеспечено подачу на регистрацию в ГУ Гоструда декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда на работы в действующих электроустановках напряжением свыше 1000 В. Энергослужба не обеспечена испытанными электрозащитными средствами.

Не проведены периодические технические осмотры 9 грузовых лифтов специализированной организацией по истечении предельного срока эксплуатации. Не проведен в установленные сроки внеочередной технический осмотр 3 лифтов.

Руководитель предприятия не прошел обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда. Не организовано проведение обучения и проверку знаний по вопросам охраны труда работникам предприятия, занятых на работах с повышенной опасностью. Не обеспечена подача на регистрацию в ГУ Гоструда декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда на выполнение работ, выполняемые на высоте более 1,3 метра. Не пересмотрены инструкции по охране труда по видам работ в соответствии с требованиями. Допускаются к работе охранники предприятия без обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда.

В помещении мастерской есть свободное доступ не электротехнического персонала к токоведущим частям электрооборудования, находящегося под напряжением, электрическая распределительная шкаф инв. №б / н не закрыты на замок. Члены комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда не прошли обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда. Не обеспечена подача на регистрацию в ГУ Гоструда декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда на работы в действующих электроустановках напряжением свыше 1000 В. Не проведено освидетельствование состояния безопасности электроустановок предприятия. Не проверяется периодическим осмотром наличие и состояние всех средств защиты, с записью результатов осмотра в "Журнал учета и хранения средств защиты".

Помещение трансформаторной подстанции ТП-876 загромаджено посторонними предметами. Не работает звуковая сигнализация в кабинах всех лифтов. В машинном помещении лифтов реестр. № Л - 2600 находятся посторонние предметы. В паспортах лифтов не внесены записи о назначении и закреплении ответственных лиц и отсутствуют их подписи. Не обеспечено работодателем проведение технического осмотра 2 водогрейных котлов в установленные сроки. Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов не прошло соответствующее обучение в установленном порядке. Работодатель, эксплуатирующий котлы, самостоятельно не проводит внешний и внутренний осмотры после каждой очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов, но не реже чем через 12 месяцев, а также перед проведением технического осмотра.

ООО "Украинские юридические технологии": работают на высоте без необходимых средств защиты

В ООО "Украинские юридические технологии" не обеспечено подачу на регистрацию декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда на выполнение работ, выполняемые на высоте более 1,3 метра. На предприятии находятся приставные лестницы (без инв), не апробированныы (подвальное помещение админкорпуса).

Для создания безопасных условий при выполнении работ на высоте работодатель не обеспечил работников необходимыми средствами защиты (обеспечивающие безопасность от падения с высоты). Не получено разрешение Гоструда на эксплуатацию оборудования напряжением свыше 1000В (электрическое оборудование электрических станций и сетей; технологическое, а именно: трансформаторной подстанции). Руководитель предприятия не обеспечил содержание, эксплуатацию и обслуживание электроустановок в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, а именно: не обеспечил достаточное количество электротехнических работников.

Электроустановки общества не укомплектованы средствами защиты в соответствии с нормами. Допущено к эксплуатации электрооборудования арендаторов (кафе в админздания по адресу г. Львов ул. Научная, 7д), что не соответствует требованиям действующих нормативных документов в Украине (без проведения профилактических испытаний и измерений). К обслуживанию оборудования под давлением (баллоны с СО2) допущены лица, не прошедшие обучение по охране труда, проверку знаний и инструктажи в установленном порядке (работники кафе в админ. Дома по адресу г.Львов ул. Научная, 7д).

Руководство предприятия, инженерно-технические работники, обслуживающий персонал (генеральный директор, директор по техническим вопросам, заместитель директора по техническим вопросам, главный энергетик, администратор, столяр) не прошел обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда. На предприятии не составлен и не утвержден перечень инструкций по охране труда. Не пересмотрены Положения о службе охраны труда и не приведен в соответствие с Типовым положением о службе охраны труда. В связи с введением новых или пересмотренных нормативно-правовых актов на предприятии не проводятся внеплановые инструктажи по вопросам охраны труда. Не обеспечена подача на регистрацию декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда на работы в действующих электроустановках напряжением свыше 1000 В.

Допущенные к проведению испытания и измерения электрооборудования электротехнические работники не соблюдают организационных мероприятий, обеспечивающие безопасность во время работы, а именно: не оформляются работы нарядом (электроизмерительные работы, которые проводились в 26 января 2018 г.). Не пересмотрены однолинейные схемы электрических соединений с отметкой ответственного лица за электрохозяйство. Не составлены и не согласованы с Главным управлением Гоструда во Львовской области списки работников, имеющих право на проведение оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов арендаторов (кафе в админдома по адресу г.Львов ул. Научная, 7д), отсутствуют УЗО. Не оформлен комиссией предприятия акт освидетельствования состояния безопасности электроустановок, копии актов освидетельствования состояния безопасности электроустановок не направлено в территориальный орган Гоструда.

В шахтах 5 пассажирских лифтов на устройствах для подвешивания грузоподъемных средств, предназначенных для проведения ремонтных работ, не указана грузоподъемность или допустимая нагрузка. В паспортах 5 пассажирских лифтов нет необходимых записей.