STATUS QUO

У школах під Львовом введуть Blockchain

Дрогобицька міська рада запустила в публічне тестування запис до середніх навчальних закладів міста на основі технології Blockchain. Про це повідомляє Экономіст.ua.

Технологія Blockchain — це прозорі процеси. Також система побудована так, що надійно захищає персональні дані заявника і дитини. Міська рада так хоче ліквідувати корупційні ризики.

Директор школи надає освітні послуги, а не приймає рішення, хто потрапить в клас, а хто — ні, підкреслили в міськараді.

Зараз відділ інформаційних технологій та аналізу виконкому розробляє дорожню карту використання технології Blockchain і в інших сферах міста, які перебувають у віданні місцевого самоврядування. Зокрема, мова йде про переведення реєстрації заяв на отримання земельних ділянок на Blockchain, реєстр комунального майна, договорів та ін. Дрогобицька міська рада готова і надалі ділитися своїми напрацюваннями з іншими місцевими радами, і вже кілька років консультує колег з впровадження сервісів, що працюють в екосистемі Дрогобич — Smart City.


Дрогобычский городской совет запустил в публичное тестирование запись в средних учебных заведениz[ орода на основе технологии Blockchain. Об этом сообщает Экономист.ua.

 

Технология Blockchain - это прозрачные процессы. Также система построена так, что надежно защищает персональные данные заявителя и ребенка. Вводя новую технологию, городской совет хочет ликвидировать коррупционные риски.

Директор школы предоставляет образовательные услуги, а не принимает решения, кто попадет в класс, а кто – нет, - отметили в горсовете.

 

Сейчас отдел информационных технологий и анализа исполкома разрабатывает дорожную карту использования технологии Blockchain и в других сферах города, которые находятся в ведении местного самоуправления. В частности, речь идет о переводе регистрации заявлений на получение земельных участков на Blockchain, реестр коммунального имущества, договоров и др. Дрогобычский городской совет готов и в дальнейшем делиться своими наработками с другими местными советами, и уже несколько лет консультирует коллег по внедрению сервисов, работающих в экосистеме Дрогобыч - Smart City.