STATUS QUO

алименты, суд, приговор

Суд зобов'язав львів'янина відпрацювати заборгованість по аліментах

Шевченківський районний суд м. Львова виніс вирок щодо львів'янина який ухилявся від сплати аліментів та заборгував колишній дружині більше 20 тисяч гривень на дочку. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно рішення Сихівського районного суду Львова львів'янин зобовязаний був сплачувати аліменти в користь дружини на утримання дитини у сумі 1/3 частини всіх видів заробітку щомісячно, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Проте з 2016 року  він допустив заборгованість зі сплати аліментів на загальну суму 22793,72 гривень.

У судовому засіданні обвинувачений свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю та дав показання, що з дня ухвалення рішення суду він, будучи на роботі, сплачував аліменти, а в подальшому після звільнення з роботи припинив виплату. На тепер він офіційно ніде не працює, обіцяє погасити заборгованість.

Суд ухвалив визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 КК України, та призначити обвинуваченому покарання у виді 100 годин громадських робіт.


Шевченковский районный суд Львова вынес приговор львовянинау, который уклонялся от уплаты алиментов и задолжал бывшей жене больше 20000 гривен на дочь. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Согласно решению Сиховского районного суда Львова львовянин обязан был выплачивать алименты в пользу жены на содержание ребенка в сумме 1/3 части всех видов заработка ежемесячно, но не менее 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Однако с 2016 года он допустил задолженность по уплате алиментов на общую сумму 22793,72 гривен.

В судебном заседании обвиняемый свою виновность в совершении уголовного преступления признал полностью и дал показания, что со дня принятия решения суда он, будучи на работе, платил алименты, а в дальнейшем после увольнения прекратил выплату. На теперь он официально нигде не работает, обещает погасить задолженность.

Суд постановил признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.164 УК Украины, и назначить обвиняемому наказание в виде 100 часов общественных работ.

Автор: Тетяна Костенко