STATUS QUO

Де у Львові і околицях небезпечно пити воду

Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» провів дослідження води із 12 джерел-каптажів, розміщених на території м. Львова, м. Винники, смт. Рудно.

Результати показали, що ця вода є непридатною для споживання.

Зокрема, фахівці обстежили:

 • Джерело «Стрийський парк», м. Львів, вул. Стрийська.
 • Джерело № 1, парк «Залізні води», м. Львів, вул. Мишуги.
 • Джерело № 2, парк «Залізні води», м. Львів, вул. Тернопільська, 6.
 • Джерело, м. Львів, провулок Заозерний.
 • Джерело Спорткомплекс «Спартак», м. Львів, вул. Миколайчука.
 • Каптаж, м. Винники, вул. Незалежності.
 • Каптаж, м. Винники, вул. Лермонтова, 9.
 • Каптаж, м. Винники, вул. Б. Хмельницького, біля озера.
 • Каптаж лісопарк «Погулянка», джерело № 1.
 • Каптаж лісопарк «Погулянка», джерело № 2.
 • Каптаж парк «Високий Замок», вул. Замкова.
 • Джерело-каптаж, смт. Рудно. вул. Мазепи.

За результатами досліджень за бактеріальними та санітарно-хімічними показниками, виявлені відхилення води у 12-ти джерелах-каптажах. Не виявлено відхилень за бактеріальними показниками у досліджених пробах води із 2-х каптажів: каптаж лісопарк «Погулянка», джерело № 1, та каптаж лісопарк «Погулянка», джерело № 2.

Вода із досліджених джерел-каптажів не придатна для споживання, оскільки не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4−171−10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та може сприяти виникненню гострих кишкових інфекцій.


Львовский городской отдел ГУ «Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины» провел исследование воды из 12 источников-каптажей, расположенных на территории г. Львова., г. Винники, пгт. Рудно.

Результаты показали, что эта вода является непригодной для потребления.

В частности, специалисты обследовали:

 • Источник «Стрыйский парк», Львов, ул. Стрыйская.
 • Источник № 1, парк «Железные воды», г. Львов, ул. Мишуги.
 • Источник № 2, парк «Железные воды», г. Львов, ул. Тернопольская, 6.
 • Источник., Г. Львов, переулок Заозерный.
 • Источник Спорткомплекс «Спартак», г. Львов, ул. Миколайчука.
 • Каптаж., г. Винники, ул. Независимости.
 • Каптаж., Винники, ул. Лермонтова, 9.
 • Каптаж., Винники, ул. Б. Хмельницкого, у озера.
 • Каптаж лесопарк «Погулянка», источник № 1.
 • Каптаж лесопарк «Погулянка», источник № 2.
 • Каптаж парк «Высокий Замок», ул. Замковая.
 • Источник-каптаж, пгт. Рудно. ул. Мазепы.

По результатам исследований по бактериальным и санитарно-химическим показателям, выявлены отклонения воды в 12 источниках-каптажах. Не выявлено отклонений по бактериальными показателям в исследованных пробах воды из 2-х каптажей: каптаж лесопарк «Погулянка», источник № 1, и каптаж лесопарк «Погулянка», источник № 2.

Вода из исследованных источников-каптажей не пригодна для потребления, поскольку не соответствует требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» и может способствовать возникновению острых кишечных инфекций.