STATUS QUO

Як відтепер призначатиметься субсидія – роз'яснення

З травня цього року субсидії призначають по-іншому. Управління соціального захисту Львівської міської ради роз’яснило внесені Урядом зміни в наданні житлових субсидій. Зокрема — кому потрібно подати нову заяву і декларацію для отримання субсидії, на які періоди її призначають та у якій формі надають, за який період враховують дохід мешканців та інше.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі" внесено зміни, зокрема, до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Кому треба звертатися повторно

Відтак, повторно із заявою про призначення житлової субсидії та декларацією про доходи та майновий стан у травні 2019 року мають звернутися:

 • орендарі житла;
 • внутрішньо переміщені особи;
 • домогосподарства, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих осіб;
 • домогосподарства, де є непрацюючі особи працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати та вони не сплачують (за них не сплачено) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмір не меншому від мінімального;
 • якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства відбулися зміни протягом останнього року;
 • домогосподарства, де є особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства.

Якщо в опалювальний сезон розмір призначеної житлової субсидії становив 0,00 грн. (так звана "нульова"), житлова субсидія на наступний неопалювальний сезон призначається на підставі звернення громадянина.

Субсидія готівкою чи безготівкою?

Положення передбачає, що громадянам, які одержували житлову субсидію в опалювальному сезоні (до 30.04.2019) у грошовій формі (безготівковій чи готівковій), і у них немає заборгованості за житлово-комунальні послуги, житлова субсидія на наступний строк призначається у готівковій формі без подання нових заяви і декларації.

Громадянам, які одержували субсидію в опалювальному сезоні і відповідно до Положення мають подавати нові заяви і декларації, за відсутності заборгованості субсидія призначається також у грошовій готівковій формі (незалежно від того, у якій формі отримували субсидію в опалювальному сезоні).

Громадянам, які одержували житлову субсидію в опалювальному сезоні і у них наявна заборгованість з оплати послуг, субсидія на наступний період призначається у грошовій безготівковій формі після вирішення питання з наявною заборгованістю.

При цьому, якщо за результатами розрахунку розмір субсидії становить більше 5 тис. грн, така субсидія надається у грошовій безготівковій формі.

Які доходи рахуватимуть?

Житлову субсидію з 1 травня 2019 року розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3−4 кварталах 2018 року.

Якщо у травні 2019 року субсидію буде перепризначено на новий період (з 01.05.2019 по 30.04.2020) — у жовтні 2019 року її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи 1−2 кварталів 2019 року.

"Щоб уникнути непорозумінь з боку громадян, коли їм видається повідомлення про призначення житлової субсидії, а розмір субсидії становить 0,00 грн, Положенням вводиться термін "непризначення житлової субсидії" — якщо за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір має нульове або від’ємне значення. Окрім того, мешканці, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою", — зазначають у управлінні соціального захисту.

Про виплату субсидії у готівковій формі за довіреністю.

Тепер врегульовано питання виплати житлової субсидії у готівковій формі АТ "Ощадбанк" представнику одержувача за довіреністю, яка оформлена відповідно до частини четвертої статті 245 Цивільного кодексу України.

Така довіреність має бути видана на працівника територіального центру соціального обслуговування, зразок підпису якого засвідчує керівник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, та оформлена на офіційному бланку організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання.

Підписується довіреність керівником (начальник, директор, голова, головний лікар тощо) цієї організації (навчальний або лікувальний заклад, житлово-експлуатаційна організація, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив тощо) та скріплюється печаткою організації (за наявності).

Таким чином, одержувачу житлової субсидії, який не може особисто отримати кошти в АТ "Ощадбанк", потрібно звернутися до органу соціального захисту населення з проханням оформити довіреність на отримання коштів на працівника територіального центру соціального обслуговування.

Куди звертатися за інформацією?

Про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) одержувачі житлової субсидії — до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

Про операції, здійснені за обліковим записом одержувача житлової субсидії щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг — до АТ "Ощадбанк". Інформація надається в порядку, визначеному АТ "Ощадбанк".

З будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії, — до районних відділів соціального захисту управління соціального захисту Львівської міської ради.

Контакти відділів соціального захисту районів міста Львова

 • Галицький: тел.: 261−44−50
 • Залізничний: тел.: 295−82−28
 • Личаківський: тел.: 254−62−89
 • Сихівський: тел.: 254−64−80
 • Франківський: тел.: 237−50−81
 • Шевченківський: тел.: 252−28−40

Прийом громадян у "Єдиних приймальнях" районних відділів соціального захисту відбувається: понеділок — з 13 до 19; вівторок-четвер — з 08 до 19.

Записатись на прийом в "Єдину приймальню" в режимі он-лайн та дізнатись більше інформації про різні види допомог, можна на сайті "Львів соціальний": 

Довідка SQ. У Львові на сьогодні житлову субсидію отримують 58,5 тисяч сімей, а це 23,5% від загальної кількості сімей міста.


С мая этого года субсидии назначают по-другому. Управление социальной защиты Львовского городского совета разъяснило внесенные Правительством изменения в предоставлении жилищных субсидий. В частности - кому нужно подать новое заявление и декларацию для получения субсидии, на какие периоды ее назначают и в какой форме предоставляют, за какой период учитывают доход жителей и прочее.

Так, Постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" внесены изменения, в частности, в Положение о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10 .1995 № 848.

Кому надо обращаться повторно

Повторно с заявлением о назначении жилищной субсидии и декларацией о доходах и имущественном состоянии в мае 2019 должны обратиться:

 • арендаторы жилья;
 • внутренне перемещенные лица;
 • домохозяйства, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных лиц;
 • домохозяйства, где есть неработающие лица трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной заработной платы и они не платят (за них не уплачены) единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не меньше минимального;
 • если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства произошли изменения в течение последнего года;
 • домохозяйства, где есть лица, члены семьи которых не зарегистрированы по адресу домохозяйства.

Если в отопительный сезон размер назначенной жилищной субсидии составлял 0,00 грн. (так называемая "нулевая"), жилищная субсидия на следующий неотапливаемый сезон назначается на основании обращения гражданина.

Субсидия наличными или безналичными?

Положение предусматривает, что гражданам, которые получали субсидию в отопительном сезоне (до 30.04.2019) в денежной форме (безналичной или наличной), и у них нет задолженности за жилищно-коммунальные услуги, жилищная субсидия на следующий срок назначается в наличной форме без представления новых заявлений и декларации.

Гражданам, которые получали субсидию в отопительном сезоне и в соответствии с Положением должны подавать новые заявления и декларации, при отсутствии задолженности субсидия назначается также в денежной наличной форме (независимо от того, в какой форме получали субсидию в отопительном сезоне).

Гражданам, которые получали субсидию в отопительном сезоне и у них имеется задолженность по оплате услуг, субсидия на следующий период назначается в денежной безналичной форме после решения вопроса с имеющейся задолженностью.

При этом, если по результатам расчета размер субсидии составляет более 5 тыс. грн, такая субсидия предоставляется в денежной безналичной форме.

Как будут считать доходы?

Субсидию с 1 мая 2019 будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года.

Если в мае 2019 субсидию будет переназначена на новый период (с 01.05.2019 по 30.04.2020) - в октябре 2019 ее размер на отопительный сезон рассчитают автоматически. Во внимание будут браться доходы 1-2 кварталов 2019 года.

"Во избежание недоразумений со стороны граждан, когда им выдается сообщение о назначении жилищной субсидии, а размер субсидии составляет 0,00 грн, Положением вводится термин "не назначение жилищной субсидии" - если по результатам расчета жилищной субсидии ее размер имеет нулевое или отрицательное значение. Кроме того, жители, которым назначена жилищная субсидия, обязаны ежемесячно оплачивать фактически потребленную услугу с учетом суммы жилищной субсидии, перечисленной управляющим, объединением, исполнителям коммунальных услуг а потому выплаченной им наличными", - отмечают в управлении социальной защиты.

О выплате субсидии в наличной форме по доверенности

Теперь урегулирован вопрос выплаты жилищной субсидии в наличной форме АО "Ощадбанк" представителю получателя по доверенности, оформленной в соответствии с частью четвертой статьи 245 Гражданского кодекса Украины.

Такая доверенность должна быть выдана на работника территориального центра социального обслуживания, образец подписи которого свидетельствует руководитель структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения, и оформлена на официальном бланке организации, в которой доверитель работает, учится, находится на стационарном лечении, или по месту его проживания.

Подписывается доверенность руководителем (начальник, директор, председатель, главный врач и т.д.) этой организации (учебное или лечебное учреждение, жилищно-эксплуатационная организация, объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный кооператив и т.д.) и скрепляется печатью организации (при наличии).

Таким образом, получателю жилищной субсидии, который не может лично получить средства в АО "Ощадбанк", нужно обратиться в орган социальной защиты населения с просьбой оформить доверенность на получение средств на работника территориального центра социального обслуживания.

Куда обращаться за информацией?

О потребленной услуге, начисленной суммы за услуги, размере задолженности (переплате) получатели жилищной субсидии - к управляющим, объединениям, исполнителям коммунальных услуг.

Об операциях, осуществленных за аккаунтом получателя жилищной субсидии по перечислению средств управляющим, объединением, исполнителям коммунальных услуг - в АО "Ощадбанк". Информация предоставляется в порядке, определенном АО "Ощадбанк".

По любым вопросам, связанным с назначением жилищной субсидии, - в районные отделы социальной защиты управления социальной защиты Львовского городского совета.

Контакты отделов социальной защиты районов города Львова

 • Галицкий: тел .: 261-44-50
 • Железнодорожный: тел .: 295-82-28
 • Лычаковский: тел .: 254-62-89
 • Сыховский: тел .: 254-64-80
 • Франковский: тел .: 237-50-81
 • Шевченковский: тел .: 252-28-40

Прием граждан в "Единых приемных" районных отделов социальной защиты происходит: понедельник - с 13 до 19; вторник-четверг - с 08 до 19.

Записаться на прием в "Единую приемную" в режиме он-лайн и узнать больше информации о различных видах помощи, можно на сайте "Львов социальный": 

Справка SQ. Во Львове сегодня субсидию получают 58 500 семей, это 23,5% от общего количества семей города.