STATUS QUO

завод, мусор, строительство

У Львові розпочнуть будівництво сміттєпереробного заводу

Будівництво надсучасного сміттєпереробного заводу у Львові розпочнуть уже цього року. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Львів отримав позитивний висновок від Міністерства екології щодо оцінки впливу майбутнього сміттєпереробного комплексу на довкілля, що свідчить про безпечність технології та відповідність її усім європейським нормам. Як зазначив директор ЛКП "Зелене місто" Вадим Ноздря, на порядку денному — несуттєві коригування проектно-кошторисної документації та її комплексна держекспертиза, відтак — отримання дозволу на спорудження від Державної архітектурно-будівельної інспекції. Передбачається, що перший в Україні надсучасний сміттєпереробний комплекс почнуть будувати у Львові вже цього року.

За словами Вадима Ноздрі, отримання висновку від Міністерства екології та природних ресурсів України — це один із останніх і головних етапів підготовки до початку будівництва та ще одне підтвердження того, що майбутній комплекс буде екологічно безпечним та відповідатиме всім нормам із захисту довкілля. Однак, зважаючи на додаткові умови, передбачені у висновку, а саме — необхідність передбачення локальної системи очищення технічних стоків на території майбутнього комплексу, у проектно-кошторисну документацію необхідно внести відповідні корективи.

"Це невеликий об’єм робіт: ми повинні передбачити додаткове розміщення очисних споруд. Після цього проект скеровуємо на комплексну державну експертизу та звертаємось до Державної архітектурно-будівельної інспекції, від якої врешті очікуємо отримати дозвіл на будівництво", — зазначив Вадим Ноздря.

Він також зауважив, що орієнтовний термін отримання цього дозволу — середина вересня цього року.

Паралельно з отриманням дозвільних документів, відбувається тендерний процес. Визначення переможця конкурсу, який, власне, і збудує цей комплекс, — за Європейським банком реконструкції та розвитку. Зараз визначено 5 компаній, очікується на дозвіл ЄБРР, який перевіряє документацію для оголошення фінальної частини тендеру.


Строительство сверхсовременного мусороперерабатывающего завода во Львове начнут уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Львов получил положительное заключение Министерства экологии по оценке влияния будущего мусороперерабатывающего комплекса на окружающую среду, что свидетельствует о безопасности технологии и соответствии ее всем европейским нормам. Как отметил директор ЛКП "Зеленый город" Вадим Ноздря, в повестке дня - несущественные корректировки проектно-сметной документации и ее комплексная госэкспертиза, затем - получение разрешения на строительство от Государственной архитектурно-строительной инспекции. Предполагается, что первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс начнут строить во Львове в этом году.

По словам Вадима Ноздри, получение заключения Министерства экологии и природных ресурсов Украины - это один из последних и главных этапов подготовки к началу строительства и еще одно подтверждение того, что будущий комплекс будет экологически безопасным и соответствовать всем нормам по защите окружающей среды. Однако, в связи с дополнительными условиями, предусмотренными в заключении, а именно - необходимость предвидения локальной системы очистки технических стоков на территории будущего комплекса, в проектно-сметную документацию необходимо внести соответствующие коррективы.

"Это небольшой объем работ: мы должны предусмотреть дополнительное размещение очистных сооружений. После этого проект направляем на комплексную государственную экспертизу и обращаемся к Государственной архитектурно-строительной инспекции, от которой в конце ожидаем получить разрешение на строительство", - отметил Вадим Ноздря.

Он также отметил, что ориентировочный срок получения этого разрешения - середина сентября этого года.

Параллельно с получением разрешительных документов, происходит тендерный процесс. Определение победителя конкурса, который, собственно, и построит комплекс - за Европейским банком реконструкции и развития. Сейчас определены 5 компаний, ожидается на разрешение ЕБРР, который проверяет документацию для объявления финальной части тендера.

Автор: Тетяна Костенко