STATUS QUO

монеты, аэропорт, орден

В аеропорту "Львів" у канадця вилучили старовинні монети

В аеропорту "Львів" серед багажу громадянина Канади виявлено монети, які мають культурну цінність. Про це повідомляє ГУ ДФС України у Львівській області.

Нещодавно в аеропорту Львів під час оформлення пасажирів рейсу "Львів-Мюнхен" у громадянина Канади, який обрав смугу руху спрощеного митного контролю "зелений коридор", серед особистих речей було виявлено орден та колекцію з 72 старовинних монет.

Згідно з висновками Львівського історичного музею, дві монети, подані на дослідження, пов’язані з культурою Древнього Риму (періоду імператорів Траяна та Антонія Пія та відображають події періоду їх правління) і мають історичну та культурну цінність та підлягають вивезенню за кордон лише з дозволу експертної комісії Територіальної служби контролю за переміщенням культурних цінностей.

Таким чином для вивезення монет, які мають культурну цінність, слід було отримати дозвіл Державної служби контролю згідно з Інструкцією про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України. Такий дозвіл надається на вивезення українських та зарубіжних монет із дорогоцінних і недорогоцінних металів, паперових грошових знаків до 1960 року.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст.471 Митного кодексу України. Монети вилучено. Справу скерують до суду.

eaf8bdbc061b1d6ac8de8f661be7ebdd.jpg


В аэропорту "Львов" среди багажа гражданина Канады обнаружено монеты, которые имеют культурную ценность. Об этом сообщает ГУ ГФС Украины во Львовской области.

Недавно в аэропорту Львов во время оформления пассажиров рейса "Львов-Мюнхен" у гражданина Канады, который выбрал полосу движения упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор", среди личных вещей были обнаружены орден и коллекция из 72 старинных монет.

Согласно выводам Львовского исторического музея, две монеты, представленные на исследование, связаны с культурой Древнего Рима (периода императоров Траяна и Антония Пия и отображают события периода их правления) и имеют историческую и культурную ценность и подлежат вывозу за границу только с разрешения экспертной комиссии территориальной службы контроля за перемещением культурных ценностей.

Таким образом, для вывоза монет, представляющих культурную ценность, следовало получить разрешение Государственной службы контроля согласно Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу Украины. Такое разрешение предоставляется на вывоз украинских и зарубежных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, бумажных денежных знаков до 1960 года.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ст.471 Таможенного кодекса Украины. Монеты изъяты. Дело направят в суд.

Автор: Тетяна Костенко