STATUS QUO

суд, госпредприятие, растрата

На Львівщині судили посадовця держпідприємства за розтрату майна

Посадовця держпідприємства на Яворівщині засудили за розтрату майна. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

За процесуальним керівництвом Городоцької місцевої прокуратури до суду скерован обвинувальний акт стосовно посадовця одного із державних підприємств Яворівщини, який будучи матеріально-відповідальною особою, здійснив розтрату ввірених йому товарно-матеріальних цінностей.

Встановлено, що 61-річний чоловік у жовтні 2018 року, діючи в інтересах третіх осіб, передав стороннім особам сім підкранових балок. Такими діями зловмисник вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч.1,3 ст.191 КК України (розтрата та повторна розтрата чужого майна, яке було ввірене особі). Під досудового розслідування вказане майно було повністю повернуто державному підприємству.

З урахуванням того, що правопорушник беззастережно визнав свою вину, процесуальним керівником місцевої прокуратури укладено з ним угоду про визнання винуватості, яку разом з обвинувальним актом скеровано до суду.

Суд затвердив цю угоду та ухвалив обвинувальний вирок, відповідно до якого зловмиснику призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки та водночас звільнено від відбування покарання з призначенням іспитового терміну. Окрім цього, посадовця на рік позбавлено права обіймати відповідні посади на державному підприємстві.


Чиновника госпредприятия на Яворовщине осудили за растрату имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Под процессуальным руководством Городокской местной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица одного из государственных предприятий Яворивщины, который будучи материально-ответственным лицом, совершил растрату вверенных ему товарно-материальных ценностей.

Установлено, что 61-летний мужчина в октябре 2018 года, действуя в интересах третьих лиц, передал посторонним лицам семь подкрановых балок. Такими действиями злоумышленник совершил уголовные преступления, предусмотренные ч.ч.1,3 ст.191 УК Украины (растрата и повторная растрата чужого имущества, вверенного лицу). Во досудебного расследования указанное имущество было полностью возвращено государственному предприятию.

С учетом того, что правонарушитель безоговорочно признал свою вину, процессуальный руководитель местной прокуратуры заключил с ним соглашение о признании виновности, которое вместе с обвинительным актом направлено в суд.

Суд утвердил это соглашение и вынес обвинительный приговор, согласно которому злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, одновременно он освобожден от отбывания наказания с назначением испытательного срока. Кроме этого, чиновник на год лишен права занимать соответствующие должности на государственном предприятии.

Автор: Тетяна Костенко