STATUS QUO

свалка, Грибовичская, реки, экологи

Грибовицьке сміттєзвалище шкодить річці Малехівка - екологи

Державна екологічна інспекція у Львівській області надала результати кризового моніторингу території Грибовицького сміттєзвалища. Про це повідомляє прес-служба Держекоінспекції у Львівській області.

На виконання  наказів Держекоінспекції України  №85 від 18.07.2016р. та №123 від 15.09.16р. спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції у Львівській області з початку березня 2017 року проводили кризовий моніторинг поверхневих вод в 9 створах та грунтів у зоні впливу полігону ТПВ ЛКП “Збиранка”.

Станом на 19.04.2017 року відібрано 66 проб поверхневих вод та 20 об'єднаних проб грунтів. За результатами проведених досліджень поверхневих вод спостерігається:

  • меліоративний канал у місці сходження обвідних каналів з території сміттєзвалища за  результатами досліджень  за січень та лютий 2017 рік  немає впливу на річку Малехівка, починаючи з березня 2017 року помітний незначний вплив меліоративного каналу на річку Малехівка;
  • річка Малехівка не чинить негативного впливу на річку Полтва, оскільки дана річка зазнає забруднень вище гирла річки Малехівки;
  • річка Полтва чинить значний негативний вплив на якісний стан річку Західний Буг, однак цей вплив не пов’язаний з  полігоном ТПВ.

За результатами досліджень відібраних проб грунту встановлено, що Грибовицьке сміттєзвалище негативно впливає на грунти у зоні безпосереднього впливу полігону.


Государственная экологическая инспекция во Львовской области предоставила результаты кризисного мониторинга территории Грибовичской свалки. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Львовской области.

Во исполнение приказов Госэкоинспекции Украины №85 от 18.07.2016 р. и №123 от 15.09.16 р. специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции в Львовской области с начала марта 2017 года проводили кризисный мониторинг поверхностных вод в 9 створах и почв в зоне влияния полигона ТБО ЛКП "Збиранка".

По состоянию на 19.04.2017 года отобрано 66 проб поверхностных вод и 20 объединенных проб почв. По результатам проведенных исследований поверхностных вод наблюдается:

  • мелиоративный канал в месте схождения обводных каналов с территории свалки по результатам исследований за январь и февраль 2017 года нет влияния на реку Малехивка, начиная с марта 2017-го - заметно незначительное влияние мелиоративного канала на реку Малеховка;
  • река Малеховка не оказывает негативного влияния на реку Полтва, поскольку данная река несет загрязнения выше устья реки Малеховки;
  • река Полтва оказывает значительное негативное влияние на качественное состояние реки Западный Буг, однако это влияние не связано с полигоном ТБО.

По результатам исследований отобранных проб почвы установлено, что Грибовичская свалка негативно влияет на почвы в зоне непосредственного влияния полигона.

Автор: Тетяна Костенко