STATUS QUO

Львівські батарейки відправлятимуть у Польщу

Батарейки, які збирає ДП "Боднарівка", відправлятимуть на переробку у Польщу. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

У зв’язку з відсутністю на державному рівні дієвих механізмів утилізації і управління відходами електронного та електричного обладнання, що зумовлює забруднення довкілля такими відходами, а також призводить до втрати цінних вторинних ресурсів, сьогодні виконавчий комітет вирішив дозволити дочірньому підприємству "Боднарівка" Львівського комунального підприємства "Зелений Львів" укладати угоди на транскордонне перевезення, приймання та переробку зібраних батарей з ліцензованими організаціями без застосування системи ProZorro.

"Я нагадаю, що у Львові діє єдиний в Україні завод по переробці люмінісцентних ламп. За минулий рік ми переробили 410 тис. ламп., що в 4 рази більше, аніж за 2017 рік. І зараз існує потреба в утилізації батарейок, наразі вони тільки збираються на заводі, ми вже зібрали близько 20 тонн, а заводу, який їх переробляє, в Україні фізично немає. Зараз ми ведемо перемовини з польською стороною, виходимо на фінальну стадію цих перемовин, і польська сторона готова ці батарейки від нас прийняти і утилізувати. Послуга для утилізації коштуватиме близько 190 тис. грн., послуга по перевезенню близько 90 тис. грн. Цим рішенням ми хочемо отримати дозвіл на укладання договорів з польською стороною без системи ProZorro, оскільки іншої цінової пропозиції ми просто не зможемо отримати", — розповів Сергій Коровайник, директор департаменту містобудування.


Батарейки, которые собирает ГП "Боднаровка", будут отправлять на переработку в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В связи с отсутствием на государственном уровне действенных механизмов утилизации и управления отходами электрического и электронного оборудования, что приводит к загрязнению окружающей среды такими отходами, а также приводит к потере ценных вторичных ресурсов, сегодня исполнительный комитет решил позволить дочернему предприятию "Боднаровка" Львовского коммунального предприятия "Зеленый Львов" заключать сделки на трансграничную перевозку, прием и переработку собранных батарей с лицензированными организациями без применения системы ProZorro.

"Я напомню, что во Львове действует единственный в Украине завод по переработке люминесцентных ламп. За прошлый год мы переработали 410 тыс. ламп., что в 4 раза больше, чем за 2017 год. И сейчас существует потребность в утилизации батареек, пока они только собираются на заводе, мы уже собрали около 20 тонн, а завода, который их перерабатывает, в Украине физически нет. Сейчас мы ведем переговоры с польской стороной, выходим на финальную стадию этих переговоров, и польская сторона готова эти батарейки от нас принять и утилизировать. услуга для утилизации будет стоить около 190 тыс. грн. Услуга по перевозке около 90 тыс. грн. Этим решением мы хотим получить разрешение на заключение договоров с польской стороной без системы ProZorro, поскольку другого ценового предложения мы просто не сможем получить", - рассказал Сергей Коровайник, директор департамента градостроительства.