STATUS QUO

Львівський історичний музей може отримати статус національного

Львівський історичний музей звернувся до керівництва держави з проханням надати йому статус національного. Про це повідомив директор Львівського історичного музею Роман Чмелик інформагенству "ZIK". 

Як розповів Роман Чмелик, відповідно до стратегії розвитку музею, розробка якої розпочалася у 2016 році, було здійснено внутрішнє реформування установи. Воно відбулося за рахунок скорочення кількості відділів, заміни кадрів – здебільшого на керівні посади прийшли молоді люди.

"Звичайно ж, у молодих людей у такому внутрішньо оновленому колективі з’являються амбіції, і ці амбіції виливаються у бажання отримати статус національного музею. Ми працюємо над цим питанням – це, так би мовити, наша мета. Не заради того, щоб його мати, але заради того, щоб підтвердити де-факто існуючий стан. Оскільки за кількістю пам’яток, за кількістю наукових видань, виставок, міжнародних проектів, ми направду далеко попереду багатьох установ, які в Україні мають цей статус".

Роман Чмелик

За його словами, за всіма критеріями, музей відповідає статусу національного музею. З цього приводу музей звернувся до Львівської обласної ради, і депутати підтримали прохання. Відповідно, сесія ЛОР звернулася до Кабінету Міністрів України з листом про надання національного статусу музею, мотивуючи це і значним доробком установи, а також святкуванням цьогоріч 125-ліття музею.


Львовский исторический музей обратился к руководству государства с просьбой предоставить ему статус национального. Об этом сообщил директор Львовского исторического музея Роман Чмелик информагенству "ZIK". 

Как рассказал Роман Чмелик, согласно стратегии развития музея, разработка которой началась в 2016 году, было осуществлено внутреннее реформирование учреждения. Оно произошло за счет сокращения количества отделов, замены кадров - в основном на руководящие должности пришли молодые люди.

"Конечно же, у молодых людей в таком внутренне обновленном коллективе появляются амбиции, и эти амбиции выливаются в желание получить статус национального музея. Мы работаем над этим вопросом - это, так сказать, наша цель. Не ради того, чтобы его иметь, но ради того, чтобы подтвердить де-факто существующее положение. Поскольку по количеству памятников, по количеству научных изданий, выставок, международных проектов, мы действительно далеко впереди многих учреждений, в Украине имеют этот статус".

Роман Чмелик

По его словам, по всем критериям, музей соответствует статусу национального музея. По этому поводу музей обратился во Львовский областной совет, и депутаты поддержали просьбу. Соответственно, сессия Львовского облсовета обратилась в Кабинет Министров Украины с письмом о предоставлении национального статуса музею, мотивируя это и значительным достижением учреждения, а также празднованием в этом году 125-летия музея.