STATUS QUO

У Львові покращать стан чотирьох озер

З міського бюджету виділять 435 тис. грн на покращення стану 4 водних об’єктів Львова. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Із міського бюджету буде виділено 435 тис грн. для проведення заходів з покращення технічного стану водних об’єктів на вул. Панча, 8−10 та на вул. Панаса Сотника, а також двох водних об’єктів у парку "Піскові Озера". Відповідне рішення "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.03.2019 № 210" прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради.

 "Пропонуємо здійснити перерозподіл коштів природоохоронного фонду для покращення технічного стану водних об’єктів на вул. Панча, 8−10, на вул. Панаса Сотника, а також двох водних об’єктів у парку "Піскові Озера". Замовником робіт на озерах в парку "Піскові Озера" буде наш департамент містобудування. Плануємо на виділені кошти провести топографо-геодезичні та геологорозвідувальні роботи та пробурити свердловину, оскільки озера не наповнюються водою. Усі роботи будуть проведені цього року. Натомість, замовником проведення робіт, які стосуються озер на вул. Панча і вул. Панаса Сотника, є Шевченківська районна адміністрація", — повідомив заступник директора департаменту містобудування з питань екології та природних ресурсів ЛМР Володимир Данилюк.

Відповідно до прийнятого рішення, буде виділено 100 тис. грн для проведення заходів з покращення технічного стану озера на вул. Панаса Сотника, 170 тис. грн — для озера на вул. Панча, 8−10, та 165 тис. грн — для двох водних об’єктів у парку "Піскові Озера".


Из городского бюджета выделят 435 тыс. грн на улучшение состояния 4 водных объектов Львова. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Из городского бюджета будет выделено 435 тыс грн. для проведения мероприятий по улучшению технического состояния водных объектов на ул. Панча, 8-10 и на ул. Панаса Сотника, а также двух водных объектов в парке "Песчаные озера". Соответствующее решение "О внесении изменений в решение исполнительного комитета от 01.03.2019 № 210" принял исполнительный комитет Львовского городского совета.

 "Предлагаем осуществить перераспределение средств природоохранного фонда для улучшения технического состояния водных объектов на ул. Панча, 8-10, на ул. Панаса Сотника, а также двух водных объектов в парке "Песочные Озера". Заказчиком работ на озерах в парке "Песочные озера" будет наш департамент градостроительства. Планируем на выделенные средства провести топографо-геодезические и геологоразведочные работы и пробурить скважину, поскольку озера не наполняются водой. Все работы будут проведены в этом году. Вместе с тем, заказчиком проведения работ, касающиеся озер на ул. Панча и ул. Панаса Сотника, является Шевченковская районная администрация", - сообщил заместитель директора департамента градостроительства по вопросам экологии и природных ресурсов ЛГС Владимир Данилюк.

Согласно принятому решению, будет выделено 100 тыс. грн для проведения мероприятий по улучшению технического состояния озера на ул. Панаса Сотника, 170 тыс. грн - для озера на ул. Панча, 8-10, и 165 тыс. грн - для двух водных объектов в парке "Песчаные озера".