STATUS QUO

У Буському районі работодавець заплатив за працівників майже 1 мільйон штрафу

У Буському районі за шість неналежно оформлених працівників роботодавець заплатить понад 750 тисяч гривень штрафу. Про це повідомляє ГУ Держпраці у Львівській області. 

Під час інспекційного відвідування, яке здійснювали інспектори ГУ Держпраці у Львівській області,  було встановлено, що у забійному цеху птиці шестеро осіб працюють без належного оформлення трудових відносин.

Нагадаємо, що відповідно до абзацу другого частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) суб’єкти господарювання несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Відтак  ГУ Держпраці у Львівській області застосовано фінансову  санкцію у розмірі  сімсот п’ятдесят одна тисяча сто сорок гривень за фактичний допуск до роботи  осіб  без оформлення трудових відносин.

Окрім цього, інспектори виявили у ТОВ інші порушення законодавства, зокрема щодо оплати праці. За ці порушення роботодавця   оштрафовано на чотири тисячі сто сімдесят три гривні.

До слова, забійний цех  птиці розташований у Буському  районі Львівської області.


В Бусском районе за шесть ненадлежащим образом оформленных работников работодатель заплатит более 750 000 гривен штрафа. Об этом сообщает ГУ Гоструда во Львовской области. 

Во время инспекционного посещения, которое осуществляли инспекторы ГУ Гоструда во Львовской области, было установлено, что в убойном цехе птицы шесть человек работают без надлежащего оформления трудовых отношений.

Напомним, что в соответствии с абзацем вторым части второй статьи 265 Кодекса законов о труде Украины за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) субъекты хозяйствования несут ответственность в виде штрафа в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент обнаружения нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Поэтому ГУ Гоструда во Львовской области применена финансовая санкция в размере 751 тысяча 140 гривен за фактический допуск к работе лиц без оформления трудовых отношений.

Кроме этого, инспекторы обнаружили в ООО другие нарушения законодательства, в частности по оплате труда. За эти нарушения работодателя оштрафованы на четыре тысячи сто семьдесят три гривны.

К слову, убойный цех птицы расположен в Бусском районе Львовской области.

comments powered by Disqus