STATUS QUO

Міськраду Львова просять заборонити ремонт доріг під час руху автомобілів

Заборонити ямковий ремонт доріг струменевим методом під час руху автомобілів – така петиція зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій. 

Як зазначає автор петиції Ігор Кідик, відповідно до норм "ВБН В.3.2-218-177-2004. Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій" дорожній рух транспортних засобів можна відновлювати після виконання ремонту з обмеженою швидкістю до 40 км/год протягом двох тижнів.

"Фактично ж, у Львові даний ремонт здійснюється під час інтенсивного руху автомобілів. Це призводить до масових пошкоджень транспортних засобів камінцями (щебенем дрібної фракції), які вилітають з пневмо-гідравлічної гармати та з-під коліс транспортних засобів і налипанням смоли (бітумомінеральної суміші) на автомобілі, яка руйнує лакофарбове покриття", - йдеться у петиції.

Її автор вимагає заборонити проводити ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій на території м. Львова з 7:00 по 22:00 та зобов’язати встановлювати дорожні знаки з обмеженням швидкості до 40 км/год на термін 14 днів після виконання ремонтних робіт описаних вище.


Запретить ямочный ремонт дорог струйным методом при движении автомобилей - такая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций. 

Как отмечает автор петиции Игорь Кидик в соответствии с нормами "ВСН В.3.2-218-177-2004. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог струйным методом с применением битумных эмульсий" дорожное движение транспортных средств можно восстанавливать после выполнения ремонта с ограниченной скоростью до 40 км / ч в течение двух недель.

"Фактически же, во Львове данный ремонт осуществляется во время интенсивного движения автомобилей. Это приводит к массовым повреждениям транспортных средств камнями (щебнем мелкой фракции), которые вылетают из пневмо-гидравлической пушки и из-под колес транспортных средств и налипанию смолы (битумоминеральной смеси) на автомобиле, которая разрушает лакокрасочное покрытие", - говорится в петиции.

Ее автор требует запретить проводить ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог струйным методом с применением битумных эмульсий на территории г. Львова с 7:00 до 22:00 и обязать устанавливать дорожные знаки с ограничением скорости до 40 км / ч на срок 14 дней после выполнение ремонтных работ описанных выше.

comments powered by Disqus