STATUS QUO

Кабмін підтримав створення у Карпатах національного парку "Бойківщина"

20 лютого Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення у Турківському районі Львівської області національного природного парку "Бойківщина". Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

До НПП "Бойківщина" увійдуть землі ДП "Боринське лісове господарство", ДП "Турківське лісове господарство" Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства  та Турківського ДЛГП "Галсільліс",  загальною площею 12240 га.

Зазначимо, що у 2018 році Боринський та Турківський держлісгоспи запропонували до проектованого парку включити землі державного лісового фонду загальною площею 7,9 тис га, зокрема з вилученням – 6,3 тис га, без вилучення – 1,6 тис га, за умови функціонування НПП "Бойківщина" в структурі Державного агентства лісових ресурсів України.

Так, у Проекті Указу Президента України "Про створення національного природного парку "Бойківщина" передбачено підтримати пропозицію Кабінету Міністрів України щодо функціонування національного природного парку "Бойківщина" у сфері Державного агентства лісових ресурсів України.

Національний природний парк "Бойківщина" створюється з метою збереження ландшафтного різноманіття Українських Карпат, інших природних комплексів і об’єктів, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення. На території проектованого парку є низка пам’яток історії та архітектури, які можуть стати базовими осередками розвитку туристичного та рекреаційного використання.


20 февраля Кабинет Министров Украины принял решение о создании в Турковском районе Львовской области национального природного парка "Бойкивщина". Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

К НПП "Бойковщина" войдут земли ГП "Боринское лесное хозяйство", ГП "Турковское лесное хозяйство" Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и Турковского ДЛГП "Галсильлис", общей площадью 12240 га.

Отметим, что в 2018 году Боринский и Турковский гослесхозы предложили к проектируемому парку включить земли государственного лесного фонда общей площадью 7,9 тыс га, в том числе с изъятием - 6,3 тыс га, без изъятия - 1,6 тыс га, при условии функционирования НПП "Бойковщина" в структуре Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Так, в проекте Указа Президента Украины "О создании национального природного парка" Бойкивщина "предусмотрено поддержать предложение Кабинета Министров Украины относительно функционирования национального природного парка "Бойкивщина" в сфере Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Национальный природный парк "Бойкивщина" создается с целью сохранения ландшафтного разнообразия Украинских Карпат, других природных комплексов и объектов, имеющих важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. На территории проектируемого парка есть ряд памятников истории и архитектуры, которые могут стать базовыми ячейками развития туристического и рекреационного использования.

comments powered by Disqus