STATUS QUO

На Львівщині заборонили російські пісні

Депутати Львівської обласної ради своїм рішенням запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території  області.  Про це передає Дивись.info

"Встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області до моменту повного припинення окупації території України"

Цитата з рішення.

ЛОДА доручено вжити заходів щодо створення міжвідомчої робочої групи (за участю громадськості, правоохоронних органів та районних державних адміністрацій) – з метою проведення систематичної роз’яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області.

Облрада рекомендувала органам місцевого самоврядування області ухвалити аналогічні рішення щодо встановлення на відповідній території мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах до моменту повного припинення окупації території України.

Виконавчому апаратові обласної ради доручено напрацювати та подати на розгляд обласної ради звернення до Верховної Ради України щодо необхідності внесення змін до законодавчих актів України стосовно заборони публічного відтворення аудіовізуальних творів мовою держави-агресора.


Депутаты Львовского областного совета своим решением ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Об этом передает Дивись.info

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины"

Цитата из решения.

ЛОГА поручено принять меры по созданию межведомственной рабочей группы (с участием общественности, правоохранительных органов и районных государственных администраций) - с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

Облсовет рекомендовал органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по установке на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Исполнительному аппарату областного совета поручено разработать и представить на рассмотрение областного совета обращение к Верховной Раде Украины о необходимости внесения изменений в законодательные акты Украины относительно запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на языке государства-агрессора.

comments powered by Disqus