STATUS QUO

У Львові започаткують Програму збереження історичних аптек

Як повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, на найближче засідання виконавчого комітету буде винесено рішення про старт Програми щодо збереження історичних аптек Львова. Про це інформує "Медіастар". 

Програма передбачатиме аудит всіх історичних аптек; публікацію он-лайн документів та інтер’єрів; можливість співфінансування збереження важливих елементів аптек.

"Ми проаналізували декілька останніх випадків, які були у Львові щодо автентичних історичних аптек. Йдеться про аптеки на вул. Міцкевича, на вул. Дорошенка, на вул. Грушевського. За результатами аналізу кожного з випадків ми вирішили підготувати і винести на засідання виконавчого комітету окрему Програму щодо збереження історичних аптек. Вона передбачатиме аудит всіх історичних аптек, публікацію он-лайн документів та інтер’єрів у відкритій мережі та можливість співфінансування збереження важливих елементів аптек. Тобто таку програму ми плануємо винести на найближче засідання виконавчого комітету", — розповів заступник міського голови з питань розвитку.

Зі свого боку ситуацію зі збереженням історичних аптек міста прокоментувала Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища.

"Є велика спокуса в нового власника взяти все й переробити. Якщо вони не мають прибутку з цього приміщення, то вони завжди вигадують щось, щоб приміщення переробити під функцію, яка буде їм прибуткова. Хоча вихід є — зміна функціоналу аптеки можлива. До прикладу, аптека Іонових — гарний зразок нової-старої функції. Там зафіксовано, що це є аптека, інтер’єри збережені, меблі відреставровані, функція не суперечить функціоналу. Вони зберегли чотири круглі медальйони на стінах, барельєфи, меблі (антресолі). Меблі, які там були, частково перероблені в радянські часи. Там було багато ремонтів. Тим не менше, мали бути збережені всі цінні елементи. Вхідні двері відреставровані", — розповіла начальник управління охорони історичного середовища. 


Как сообщил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко, на ближайшее заседание исполнительного комитета будет вынесено решение о старте Программы по сохранению исторических аптек Львова. Об этом сообщает "Медиастар". 

Программа будет предусматривать аудит всех исторических аптек; публикацию он-лайн документов и интерьеров; возможность софинансирования сохранения важных элементов аптек.

"Мы проанализировали несколько последних случаев, которые были во Львове по аутентичным историческим аптекам. Речь идет о аптеки на ул. Мицкевича, на ул. Дорошенко, на ул. Грушевского. По результатам анализа каждого из случаев мы решили подготовить и вынести на заседание исполнительного комитета отдельную программу по сохранению исторических аптек. Она будет предусматривать аудит всех исторических аптек, публикацию онлайн документов и интерьеров в открытой сети и возможность софинансирования сохранения важных элементов аптек. То есть такую ​​программу мы планируем вынести на ближайшее заседание исполнительного комитета", - рассказал заместитель городского головы по вопросам развития.

Со своей стороны ситуацию с сохранением исторических аптек города прокомментировала Лилия Онищенко, начальник управления охраны исторической среды.

"Есть большой соблазн у нового владельца взять все и переделать. Если они не получают прибыли из этого помещения, то они всегда придумывают что-то, чтобы помещение переделать под функцию, которая будет им выгодна. Хотя выход есть - изменение функционала аптеки возможна. К примеру, аптека Ионовых - хороший образец новой-старой функции. там зафиксировано, что это аптека, интерьеры сохранены, мебель отреставрирована, функция не противоречит функционалу. Они сохранили четыре круглых медальона на стенах, барельефы, мебель (антресоли). Мебель, которая там была, частично переделана в советские времена. Там было много ремонтов. Тем не менее, должны быть сохранены все ценные элементы. Входные двери отреставрированы", - рассказала начальник управления охраны исторической среды.