STATUS QUO

У Трускавці в квест-кімнати не пустили перевіряючих

У Трускавці не вдалося перевірити квест-кімнати - їх на момент огляду просто закрили. Про це повідомляє "Джерела Трускавця". 

У Трускавці власники квест-кімнати не допустили членів спеціально створеної комісії оглянути їхнє розважальне приміщення на наявність засобів протипожежної безпеки.

Нагадаємо, на Львівщині 18 лютого фінішувало  комісійне обстеження півсотні квест-кімнат. Перевірки були зумовлені жахливою трагедією у Польщі, де в одній із таких кімнат загинуло під час гри 5 підлітків. Тож в курортному місті на доручення голови Львівської облдержадміністрації  створили спеціальну комісію, яка повинна була проінспектувати квест-кімнати в оздоровниці на наявність у них засобів пожежогасіння та систем пожежної автоматики. До складу комісії увійшли: представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, служби у справах дітей, відділу молоді та спорту, сектору з питань цивільного захисту міськради. Очолив комісію заступник міського голови Олексій Балицький.

За словами чиновника, на момент перевірки його особисто не було, оскільки перебував з робочим  візитом у Львові, однак із протоколом, складеним членами комісії, ознайомлений. Дізнатися про реальний стан справ у квест-кімнаті в Трускавці представникам комісії вдалося не багато – власники двох таких розважальних кімнат в оздоровниці на момент здійснення перевірки просто-напросто закрили свої заклади. Тож оглянути їх не вийшло.

"Звичайно я припускаю, з якою метою власники вдалися до таких дій. Однак ми скличемо та проведемо ще одну перевірку і маємо сподівання, що цього разу потрапимо в середину", - повідомив пан Балицький.

Тим часом за інформацією керівника ГУ ДСНС України у Львівській області Юрія Кагітіна, на Львівщині результати перевірили понад 50 квест-кімнат далеко не втішні - у деяких закладах навіть не було елементарного вогнегасника.

"На жаль, жодна квест-кімната не зверталася до органів держнагляду і контролю щодо відповідних дозвільних документів, тобто жодної декларації безпеки не було подано і не зареєстровано. Серед типових порушень, які були виявлені, – відсутність систем пожежної автоматики щодо виявлення пожежі, евакуаційного освітлення і знаків безпеки, первинних засобів пожежогасіння, тобто банальних вогнегасників… Звісно, що недоліки, які були виявлені в багатьох квест-кімнатах, несуть небезпеку відвідувачам", – підкреслив пан Кагітін.

Власники проінспектованих закладів у місячний термін мають усунути виявлені там недоліки.


В Трускавце не удалось проверить квест-комнаты - их на момент осмотра просто закрыли. Об этом сообщает "Источники Трускавца". 

В Трускавце владельцы квест-комнаты не допустили членов специально созданной комиссии осмотреть их развлекательное помещение на наличие средств противопожарной безопасности.

Напомним, на Львовщине 18 февраля финишировало комиссионное обследование полсотни квест-комнат. Проверки были обусловлены ужасной трагедией в Польше, где в одной из таких комнат погибло во время игры 5 подростков. Поэтому в курортном городе по поручению председателя Львовской облгосадминистрации создана специальная комиссия, которая должна была проинспектировать квест-комнаты в здравнице на наличие в них средств пожаротушения и систем пожарной автоматики. В состав комиссии вошли: представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, службы по делам детей, отдела молодежи и спорта, сектора по вопросам гражданской защиты горсовета. Возглавил комиссию заместитель городского головы Алексей Балицкий.

По словам чиновника, на момент проверки его лично не было, поскольку находился с рабочим визитом во Львове, однако с протоколом, составленным членами комиссии, знаком. Узнать о реальном состоянии дел в квест-комнате в Трускавце представителям комиссии удалось немного - владельцы двух таких развлекательных комнат в здравнице на момент осуществления проверки просто-напросто закрыли свои заведения. Поэтому осмотреть их не получилось.

"Конечно я предполагаю, с какой целью владельцы прибегли к таким действиям. Однако мы соберем и проведем еще одну проверку и имеем надежду, что на этот раз попадем внутрь", - сообщил Балицкий.

Между тем по информации руководителя ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Юрия Кагитина, на Львовщине результаты проверки более 50 квест-комнат далеко не утешительные - в некоторых заведениях даже не было элементарного огнетушителя.

"К сожалению, ни одна квест-комната не обращалась в органы госнадзора и контроля за соответствующими разрешительными документами, то есть ни декларации безопасности не было подано, ни зарегистрировано. Среди типичных нарушений, которые были выявлены, - отсутствие систем пожарной автоматики по выявлению пожара, эвакуационного освещения и знаков безопасности, первичных средств пожаротушения, то есть банальных огнетушителей... Конечно, недостатки, которые были обнаружены во многих квест-комнатах, несут опасность посетителям", - подчеркнул господин Кагитин.

Владельцы проинспектированных заведений в месячный срок должны устранить обнаруженные там недостатки.

comments powered by Disqus