STATUS QUO

Стало відомо, де на Львівщині найбільше вакансій

Найбільше вакансій в області на підприємствах переробної промисловості. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

У січні 2019 року роботодавці Львівської області інформували обласну служби зайнятості про наявність 12,5 тис вакансій. На понад 16% запропонованих вакансіях заробітна плата перевищує рівень середньої заробітної плати в області (8000 грн.).

Найбільше вакансій пропонується на підприємствах переробної промисловості; транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, а також в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів.

За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації устаткування, а також працівників сфери торгівлі та послуг.

Також є можливість навчатися чи перенавчатися відповідно до вимог ринку праці регіону.

Загалом, упродовж січня-листопада 2018 року у Львівській області чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця становила 41,1 тис осіб. Середня заробітна плата одного штатного працівника в економіці області у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшилась на 25,2% і становила 8001 гривень.Вищі розміри заробітної плати за середньообласний рівень спостерігалися  у працівників промисловості, транспорту, сфери фінансової та страхової діяльності, професійної, наукової, технічної діяльності, інформації і телекомунікації та інших видів економічної діяльності.


Больше всего вакансий в области на предприятиях перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В января 2019 года работодатели Львовской области информировали областную службу занятости о наличии 12,5 тыс вакансий. Более чем 16% предложенных вакансиях заработная плата превышает уровень средней заработной платы в области (8000 грн.).

Больше всего вакансий предлагается на предприятиях перерабатывающей промышленности; транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, а также в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов.

По профессиональным группам наибольшим спросом работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования, а также работников сферы торговли и услуг.

Также есть возможность учиться или переучиваться в соответствии с требованиями рынка труда региона.

В целом, на протяжении января-ноября 2018 во Львовской области численность принятых на работу на созданные новые рабочие места составила 41,1 тыс человек. Средняя заработная плата одного штатного работника в экономике области в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 25,2% и составила 8001 гривень. Самые высокие размеры заработной платы среднеобластного уровень наблюдались у работников промышленности, транспорта, сферы финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной, технической деятельности, информации и телекоммуникации и других видов экономической деятельности.

comments powered by Disqus