STATUS QUO

У Львові закінчують реставрацію Чорної кам'яниці

Закінчується реставрація Чорної кам'яниці на пл. Ринок 4 у Львові, яка здійснюється завдяки коштам Посольського фонду США (270 тис. дол.) та фінансам (близько 60 тис.дол.) й організаційним зусиллям Львівського історичного музею. Про це повідомляють на офіційному сайті Львівського історичного музею. 

Під керівництвом Олега Рибчинського молоді реставратори Дарина Луцюк, Наталія Гаркот, Володимир Горинь, Дарина Бондаренко, Катерина Плахотнюк завершують розчистку фасаду кам'яниці, закріплення і відновлення фасадних елементів. Попереду - фарбування фасаду та створення експозиції кам'яних пам'яток (лапідарію) у вестибюлі та подвір'ї кам'яниці.

У музеї зазначають, що у процесі роботи траплялися цікаві знахідки. Так, отримує нові підтвердження уже незаперечний факт поліхромії фасаду, яка, вочевидь, існувала принаймні до кінця 18 ст.

У ніші за скульптурою св. Станіслава Костки реставратор Дарина Луцюк виявила рештки двох невеликих пляшечок (одна з них майже повністю вціліла), які можна орієнтовно датувати 18 - сер. 19 ст. Також за цією скульптурою було виявлено фрагмент давнього різбленого блоку, про вік якого поки що важко судити.

Роботи тривають, завершення реставрації заплановане на жовтень 2019 року.

Відео реставрації:


Заканчивается реставрация Черной дома на пл. Рынок 4 во Львове, которая осуществляется благодаря средствам Посольского фонда США (270 тыс. долл.) и финансам (около 60 тыс. долл.) и организационным усилиям Львовского исторического музея. Об этом сообщается на официальном сайте Львовского исторического музея. 

Под руководством Олега Рыбчинского молодежи реставраторы Дарья Луцюк, Наталья Гаркот, Владимир Горынь, Дарья Бондаренко, Екатерина Плахотнюк завершают расчистку фасада каменицы, закрепления и восстановления фасадных элементов. Впереди - покраска фасада и создание экспозиции каменных памятников (лапидария) в вестибюле и дворе каменицы.

В музее отмечают, что в процессе работы случались интересные находки. Так, получает новое подтверждение уже неоспоримый факт полихромии фасада, которая, очевидно, была по крайней мере до конца 18 в.

В нише за скульптурой св. Станислава Костки реставратор Дарья Луцюк обнаружила остатки двух небольших бутылочек (одна из них почти полностью уцелела), которые можно ориентировочно датировать 18 - сер. 19 в. Также за этой скульптурой был обнаружен фрагмент древнего резного блока, о возрасте которого пока трудно судить.

Работы продолжаются, завершение реставрации запланировано на октябрь 2019 года.