STATUS QUO

У Львівській політехніці обиратимуть ректора

Оголошено конкурс на заміщення посади ректора Національного університету "Львівська політехніка". Про це повідомляється на сайті НУ "Львівська політехніка". 

На офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України опубліковано наказ № 110-к від 14.03.2019 р. про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Національного університету "Львівська політехніка".

Відповідно до цього наказу вибори ректора буде проведено 18 червня 2019 року.

Адміністрація Національного університету "Львівська політехніка" зобов’язана організувати проведення виборів ректора згідно з вимогами статті 42 Закону України "Про вищу освіту".

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років. Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.


Объявлен конкурс на замещение должности ректора Национального университета "Львовская политехника". Об этом сообщается на сайте НУ "Львовская политехника". 

На официальном сайте Министерства образования и науки Украины опубликован приказ № 110-к от 14.03.2019 г.. Об объявлении конкурса на замещение должности ректора Национального университета "Львовская политехника".

Согласно с этим приказом выборы ректора будут проведены 18 июня 2019.

Администрация Национального университета "Львовская политехника" обязана организовать проведение выборов ректора в соответствии с требованиями статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании".

В конкурсе могут принимать участие граждане Украины, которые свободно владеют украинским языком, имеют ученое звание и ученую степень и стаж работы в должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет. Срок подачи заявлений - два месяца со дня опубликования объявления.