STATUS QUO

У Стрию з'явилися ставки з нечистотами

У м. Стрий через аварію на каналізаційному колекторі утворилися два ставки з нечистотами. Про це повідомляє Держекоінспекція у Львівській області. 

Працівники відділу державного нагляду (контролю) водних ресурсів та відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції здійснили виїзд у м. Стрий для з’ясування ситуації щодо накопичення неочищених каналізаційних стоків між вулицями Кар’єрною та Сидора.

Із виїздом на місце встановлено, що, очевидно, внаслідок розгерметизації каналізаційного колектора та витоку назовні підтоплено громадські землі із утворенням двох ставків нечистот. Оскільки обслуговуванням каналізаційних мереж у м. Стрий займається комунальне підприємство, засноване Стрийською міською радою (КП "Стрийводоканал"), Державна екологічна інспекція у Львівській області підготовила запити для встановлення винуватців.

Відповідно до результатів інструментально-лабораторних досліджень забруднених грунтів Інспекція буде здійснювати заходи щодо нарахування збитків, завданих державі.

ac939e42ef3e5abb7f4b560776c5c442.jpg


В г. Стрый из-за аварии на канализационном коллекторе образовались два пруда с нечистотами. Об этом сообщает Госэкоинспекция во Львовской области. 

Работники отдела государственного надзора (контроля) водных ресурсов и отдела инструментально-лабораторного контроля Инспекции осуществили выезд в г. Стрый для выяснения ситуации по накоплению неочищенных канализационных стоков между улицами карьерного и Сидора.

С выездом на место установлено, что, очевидно, вследствие разгерметизации канализационного коллектора и утечки наружу подтоплены общественные земли с образованием двух прудов нечистот. Поскольку обслуживанием канализационных сетей в .. Стрый занимается коммунальное предприятие, основанное Стрыйской городским советом (КП "Стрийводоканал"), Государственная экологическая инспекция во Львовской области подготовила запросы для установления виновников.

Согласно результатам инструментально-лабораторных исследований загрязненных почв Инспекция будет осуществлять мероприятия по начислению убытков, причиненных государству.

comments powered by Disqus