STATUS QUO

суд, "Афера столетия", недвижимость

У Львові винесли перший вирок у справі "Афери століття"

Сихівський райсуд Львова оголосив вирок одному з обвинувачених в "Афері століття" Сергію Соболю, який на підставі підроблених документів зареєстрував право власності на низку комунальних нежитлових приміщень, а потім продав їх. Про це повідомляє ZAXID.NET. 

Згідно з досудовим розслідуванням, у листопаді 2016 року Сергій Соболь, як керівник ПП "Фірма ГРОТ»" на підставі підроблених документів у приватної нотаріуски Наталії Загвойської зареєстрував право власності та договори купівлі-продажу на низку комунальних приміщень. Серед них зокрема приміщення на вул. Богуна, 5, вул. Старій, 13, вул. Замковій, 9, вул. Антоновича, 56, вул. Тесленка, 2, вул. Кибальчича, 2а, вул. Дністерській,16, вул. Ярошинської, 1.

Його обвинувачували у шахрайстві, підробленні чи використанні підроблених документів та легалізації (відмиванні) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

29-річний уродженець міста Лисичанськ, що на Луганщині, Сергій Соболь не визнає себе винним у вчиненні кримінальних правопорушеннях. У вироку суду вказано, що через події на сході України Соболь мав намір переїхати до Львова, де хотів зайнятись підприємницькою діяльністю. На позичені начебто гроші у 2016 році він придбав ПП "Фірма ГРОТ" і поміж статутними документами та печаткою отримав пакет різних документів, що стосувались нерухомості у Львові. У кого саме та за скільки Сергій Соболь придбав фірму, у вироку не вказано.

Після цього Сергій Соболь стверджує, що за рекомендацією свого знайомого звернувся до приватної нотаріуски Наталії Загвойської, яка і знайшла клієнта (Олега Рогоцького), що захотів придбати нерухомість.

"За свою роботу нотаріус мала отримати 40% вартості майна, яке було реалізоване. Після прибуття до Львова Сергій Соболь підписав договір купівлі-продажу, але кошти йому не були передані, бо нотаріус пояснила, що має сплатити з них податки, здійснити відрахування, тому вони домовились, що кошти будуть перераховані на рахунок підприємства", – вказано у вироку суду.

За словами Сергія Соболя, після підписання договору купівлі-продажу він повернувся у Лисичанськ, а після кількох розмов зв'язок із Загвойською він втратив. Коли його затримали правоохоронці, він довідався про інкриміновані йому злочини. Стверджує, що злочини не вчиняв, а лише не пересвідчився у достовірності документів, які надав нотаріусу. Через Наталію Загвойську він продав майно Олегу Рогоцькому, після чого Рогоцький ще раз перепродав ці приміщення.

У вироку вказано, що суду не надали достатньо доказів, які б свідчили про шахрайські дії Сергія Соболя, оскільки обвинувачений не був обізнаний у тому, що документи були підроблені. Тому дії Сергія Соболя перекваліфікували з шахрайства на службову недбалість. Суд також виправдав його за ч.1 ст.209 ККУ (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) та ст.358 ККУ (Підроблення документів, печаток, чи використання підроблених документів).

Однак суд визнав Соболя винним у службовій недбалості та засудив до 1,5 років обмеження волі. У строк відбуття покарання Соболю зарахували термін перебування під вартою з 05.06.2017 до 16.03.2018. 1 день перебування під вартою прирівнюється до 2 днів обмеження волі. Відтак Сергій Соболь уже фактично відбув покарання та був відпущений на волю із зали суду.

Нагадаємо, восени 2016 року спеціалісти управління комунальної власності ЛМР виявили, що десятки комунальних приміщень Львова перереєстровані на приватних підприємиць Ірину Сандул та Людмилу Малькову. Через відчуження приміщень в обласній поліції порушили кримінальне провадження. У червні 2017 року поліція затримала двох фігурантів львівської "Афери століття" - Сергія Соболя та Артема Шпоту, які були проміжними ланками у цій справі. Вони через нотаріусів за підробленими документами переоформляли на себе право власності на комунальну нерухомість у Львові, а потім перепродавали її Ірині Сандул та Людмилі Мальковій.


Сыховский райсуд Львова вынес приговор одному из обвиняемых в "Афере века" Сергею Соболю, который на основании поддельных документов зарегистрировал право собственности на ряд коммунальных нежилых помещений, а затем продал их. Об этом сообщает ZAXID.NET

Согласно досудебному расследованию, в ноябре 2016 Сергей Соболь, как руководитель ЧП "Фирма ГРОТ" на основании поддельных документов у частной нотариуски Натальи Загвойской зарегистрировал право собственности и договора купли-продажи на ряд коммунальных помещений. Среди них, в частности помещение на ул. Богуна, 5, ул. Старой, 13, ул. Замковой, 9, ул. Антоновича, 56, ул. Тесленко, 2, ул. Кибальчича, 2а, ул. Днестровская, 16, ул. Ярошинской, 1.

Его обвиняли в мошенничестве, подделке или использовании поддельных документов и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

29-летний уроженец города Лисичанск на Луганщине, Сергей Соболь не признает себя виновным в совершении уголовных правонарушениях. В приговоре суда указано, что из-за событий на востоке Украины Соболь намеревался переехать во Львов, где хотел заняться предпринимательской деятельностью. На якобы заемные деньги в 2016 году он приобрел ЧП "Фирма ГРОТ" и среди уставных документов и печати получил пакет различных документов, которые касались недвижимости во Львове. У кого именно и за сколько Сергей Соболь приобрел фирму, в приговоре не указано.

После этого Сергей Соболь утверждает, что по рекомендации своего знакомого обратился к частной нотариуске Натальи Загвойской, которая и нашла клиента (Олега Рогоцкого), который захотел приобрести недвижимость.

"За свою работу нотариус должна была получить 40% стоимости имущества, которое было реализовано. По прибытии во Львов Сергей Соболь подписал договор купли-продажи, но средства ему не были переданы, так как нотариус пояснила, что должен заплатить с них налоги, осуществить отчисления, поэтому они договорились, что средства будут перечислены на счет предприятия", - указано в приговоре суда.

По словам Сергея Соболя, после подписания договора купли-продажи он вернулся в Лисичанск, а после нескольких разговоров связь с Загвойской он потерял. Когда его задержали правоохранители, он узнал об инкриминируемых ему преступлениях. Утверждает, что преступления не совершал, а только не убедился в достоверности документов, которые предоставил нотариусу. Через Наталью Загвойскую он продал имущество Олегу Рогоцкому, после чего Рогоцкий еще раз перепродал эти помещения.

В приговоре указано, что суду не предоставили достаточно доказательств, свидетельствующих о мошеннических действиях Сергея Соболя, поскольку обвиняемый не был осведомлен о том, что документы были подделаны. Поэтому действия Сергея Соболя переквалифицировали с мошенничества на служебную халатность. Суд также оправдал его по ч.1 ст.209 УК (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) и 358 УК (подделка документов, печатей, или использование поддельных документов).

Однако суд признал Соболя виновным в служебной халатности и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы. В срок отбывания наказания Соболю зачислили срок пребывания под стражей с 05.06.2017 до 16.03.2018. Один день пребывания под стражей приравнивается к двум дням ограничения свободы. Поэтому Сергей Соболь уже фактически отбыл наказание и был отпущен на свободу из зала суда.

Напомним, осенью 2016 специалисты управления коммунальной собственности Львовского горсовета обнаружили, что десятки коммунальных помещений Львова перерегистрированы на частных предпринимательница Ирина Сандул и Людмилу Малькову. Из-за отчуждения помещений в областной полиции возбуждено уголовное производство. В июне 2017 полиция задержала двух фигурантов львовской "Аферы века" - Сергея Соболя и Артема Шпоть, которые были промежуточными звеньями в этом деле. Они через нотариусов по поддельным документам переоформляли на себя право собственности на коммунальную недвижимость во Львове, а затем перепродавали ее Ирине Сандул и Людмиле Мальковой.

Автор: Тетяна Костенко