STATUS QUO

Львів'янам доведеться щодня звітувати за спожитий газ

З березня ринок природного газу перейшов на добове балансування. Споживачам усіх категорій повинні щодобово до 10:00 подавати інформацію про фактичне споживання природного газу. Про це інформує прес-служба Львівської облдержадміністрації.

19 березня, в приміщенні Львівської обласної державної адміністрації відбувся семінар-навчання щодо добового балансування на ринку природного газу, а також встановлення засобів дистанційної передачі даних.

Навчання відбулось за участі департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації, представників структурних підрозділів облдержадміністрації, ПАТ "Львівгаз", ТОВ "Львівгаз Збут", бюджетних установ відділів освіти, культури, медицини, соціальної сфери, райдержадміністрацій, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад.

У постанові НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1573 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27 липня 2018 року № 788" зазначено, що з 01 березня 2019 року передбачається перехід ринку природного газу України на добове балансування.

"Згідно з новими правилами, споживачам усіх категорій необхідно щодобово до 10:00 подавати інформацію про фактичне споживання природного газу за попередню добу та прогноз на поточну і наступну добу по кожному вузлу обліку", - наголосив заступник директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації Михайло Грет.

У разі несвоєчасного або недостовірного подання інформації на споживача очікують додаткові нарахування (коефіцієнт компенсації становить 1,5-2).

Крім цього, відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2018 року № 691 "Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП" від 30 вересня 2015 року № 2494 та внесення змін до Типового договору розподілу природного газу усі бюджетні установи в термін до 01 травня 2019 року повинні здійснити заходи з організації та облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних.


С марта рынок природного газа перешел на суточную балансировку. Потребителям всех категорий должны ежесуточно до 10:00 подавать информацию о потреблении природного газа. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

19 марта, в помещении Львовской областной государственной администрации состоялся семинар по суточному балансированию на рынке природного газа, а также установлению средств дистанционной передачи данных.

Обучение состоялось при участии департамента топливно-энергетического комплекса и энергосбережения облгосадминистрации, представителей структурных подразделений облгосадминистрации, ПАО "Львовгаз", ООО "Львовгаз Сбыт", бюджетных учреждений отделов образования, культуры, медицины, социальной сферы, райгосадминистраций, городов областного значения и объединенных территориальных громад.

В постановлении НКРЭКУ от 30 ноября 2018 № 1573 "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 27 июля 2018 № 788" указано, что с 1 марта 2019 предусматривается переход рынка природного газа Украины на суточное балансировки.

"Согласно новым правилам, потребителям всех категорий необходимо ежесуточно до 10:00 подавать информацию о потреблении природного газа за предыдущие сутки и прогноз на текущие и следующие сутки по каждому узлу учета", - отметил заместитель директора департамента топливно-энергетического комплекса и энергосбережения облгосадминистрации Михаил Грет.

В случае несвоевременного или недостоверного представления информации потребителя ожидают дополнительные начисления (коэффициент компенсации составляет 1,5-2).

Кроме этого, согласно постановлению НКРЭКУ от 12 июля 2018 № 691 "Об утверждении Изменений к постановлению НКРЭКУ" от 30 сентября 2015 № 2494 и внесении изменений в Типовой договор распределения природного газа все бюджетные учреждения в срок до 1 мая 2019 должны осуществить мероприятия по организации и обустройству коммерческих узлов учета природного газа средствами дистанционной передачи данных.