STATUS QUO

У Львові визначили 12 майданчиків для роздільного збору ТПВ

На дванадцяти майданчиках проводитимуть роздільний збір ТПВ. Про це повідомив в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало на засіданні комісії екології та природокористування Львівської міської ради, йдеться на інформаційному порталі депутатів міськради.

За словами Сергія Сала, на виконання ухвали Львівської міської ради "Про затвердження концепції сортування твердих побутових відходів у м. Львові" визначено дванадцять контейнерних майданчиків, десять з них на території  ЛКП "Південне" за адресами: В. Великого, 65; В.Великого, 79; В. Великого, 83-89; В. Великого, 85а; В. Великого, 91, В. Великого, 113; В. Великого, 117; В. Великого, 54а; Симоненка, 3.

Також працює майданчик на вул. Жовківській, 18. Інший - на вул. Льва, 4А - на етапі створення. Для роздільного сортування сміття закуплено близько 15 контейнерів, сміттєвоз вантажопідйомністю 6 тонн та оголошено конкурс на закупівлю компостувального обладнання. Перший конкурс 31 січня не відбувся у зв’язку з відсутністю учасників, щодо другого конкурсу, то кінцевий термін подачі заявок був 15 лютого, а 18-го має відбутись аукціон. Крім цього, оголошено конкурс на придбання причіпного мобільного обладнання для перемішування харчових відходів в процесі компостування.

Як повідомив Сергій Сало, майданчик за адресою вул. Жовківській, 18 передбачений для великогабаритного і дрібного будівельного сміття.

"За півроку діяльності цього майданчика ним скористався 151 мешканець, прийнято 7 тонн дрібних будівельних відходів. Ще один майданчик на вул. Льва, 4А перебуває на етапі створення. Із профільною комісією при управлінні комунальної власності погоджена угода щодо укладення суборенди з Львівспецкомунтрансом, розроблений кошторис для облаштування там майданчика.  Також всім адміністраціям м. Львова  розіслані листи за підписом заступника міського голови з пропозицією визначити в кожному районі майданчик для збору будівельних відходів".

Окрім цього, роздільний збір ТПВ реалізовується і в закладах освіти. Зокрема, на території Сихівського району навчальні заклади обладнанні паперовими контейнерами для роздільного сортування. 26-27 лютого буде організовано централізований забір вторсировини. Перший етап – збір паперу. Кошти за це отримують школи. У планах – запустити це для всіх шкіл на постійній основі. Крім цього, планується встановлення в школах збору пет-пляшки, скла і харчових відходів.

Також досягнуті домовленості з чотирма ОСББ, на території яких поставять контейнери для скла і паперу. За допомогою контейнерів для роздільного збору ТПВ було зібрано і відправлено на утилізацію 704 тонни вторсировини. У зв’язку із збільшенням використання пет-плашки, ведуться переговори з перевізниками, щоб або збільшити частоту забору або встановити додаткові контейнери для пет-пляшки.

Крім цього, за пропозицією голови комісії Ірини Оршак, департаменту з питань поводження з відходами рекомендовано розмістити інформаційні таблички на контейнерах по збору ПЕТ-пляшки щодо правил викидання сировини і графіки її збору та надати постійній комісії інформацію щодо графіку вивезення сировини, твердих побутових відходів щодо підприємств перевізників.

За результатами обговорення буде підготовлено проект рішення виконкому про подання до переліку необхідних документів при подачі документів (заяв) на отримання адміністративних послуг обов'язкове подання завірених копій договорів/ліцензій про дотримання екологічних-законодавчо-обумовлених норм.


На двенадцати площадках будут проводить раздельный сбор ТБО. Об этом сообщил и.о. директора департамента по вопросам обращения с отходами Сергей Сало на заседании комиссии экологии и природопользования Львовского городского совета, говорится на информационном портале депутатов горсовета.

По словам Сергея Сало, во исполнение постановления Львовского городского совета "Об утверждении концепции сортировки твердых бытовых отходов в г. Львове" определено двенадцать контейнерных площадок, десять из них на территории ЛКП "Южное" по адресам: В. Великого, 65; Великого, 79; В. Великого, 83-89; В. Великого, 85а; В. Великого, 91, В. Великого, 113; В. Великого, 117; В. Великого, 54а; Симоненко, 3.

Также работает площадка на ул. Жовковской, 18. Еще одна - на ул. Льва, 4А - на этапе создания. Для раздельной сортировки мусора закуплено около 15 контейнеров, мусоровоз грузоподъемностью 6 тонн и объявлен конкурс на закупку компостувального оборудования. Первый конкурс 31 января не состоялся в связи с отсутствием участников, по второму конкурсу, то конечный срок подачи заявок был 15 февраля, а 18-го должен состояться аукцион. Кроме этого, объявлен конкурс на приобретение прицепного мобильного оборудования для перемешивания пищевых отходов в процессе компостирования.

Как сообщил Сергей Сало, площадка по адресу ул. Жовковской, 18 предусмотрена для крупногабаритного и мелкого строительного мусора.

"За полгода деятельности этой площадки им воспользовался 151 житель, принято 7 тонн мелких строительных отходов. Еще одна площадка на ул. Льва, 4А находится на этапе создания. С профильной комиссией при управлении коммунальной собственности согласовано соглашение о заключении субаренды с Львивспецкомунтранс, разработанный смету для обустройство там площадки. Также всем администрациям м. Львова разосланы письма за подписью заместителя городского головы с предложением определить в каждом районе площадка для сбора строительных отходов".

Кроме этого, раздельный сбор ТБО реализуется и в учебных заведениях. В частности, на территории Сыховского района учебные заведения оборудованы бумажными контейнерами для раздельного сортировки. 26-27 февраля будет организован централизованный забор вторсырья. Первый этап - сбор бумаги. Средства за это получат школы. В планах - запустить это для всех школ на постоянной основе. Кроме этого, планируется установка в школах сбора ПЭТ-бутылки, стекла и пищевых отходов.

Также достигнуты договоренности с четырьмя ОСМД, на территории которых установят контейнеры для стекла и бумаги. С помощью контейнеров для раздельного сбора ТБО было собрано и отправлено на утилизацию 704 тонны вторсырья. В связи с увеличением использования ПЭТ-плашки, ведутся переговоры с перевозчиками, чтобы или увеличить частоту забора или установить дополнительные контейнеры для ПЭТ-бутылки.

Кроме этого, по предложению председателя комиссии Ирины Оршак, департамента по вопросам обращения с отходами рекомендуется разместить информационные таблички на контейнерах по сбору ПЭТ-бутылки о правилах выброса сырья и графики ее сбора и предоставить постоянной комиссии информацию о графике вывоза сырья, твердых бытовых отходов по предприятиям перевозчиков.

По результатам обсуждения будет подготовлен проект решения исполкома о предоставлении в перечень необходимых документов при подаче документов (заявлений) на получение административных услуг обязательное представление заверенных копий договоров / лицензий о соблюдении экологических-законодательно обусловленных норм.

comments powered by Disqus