STATUS QUO

У Львові відновили слідство у справі про пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі

Завдяки клопотанню дружини загиблого рятувальника, через суд відновили розслідування у справі пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі. Про це повідомляє "Наші гроші. Львів". 

Слідчий суддя Галицького районного суду Львова Євген Лялюк 30 жовтня скасував постанову про закриття одного з кримінальних проваджень у справі пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі. Таку постанову було винесено слідчим Національної поліції 10 жовтня 2017 року.

Йдеться про провадження №12017140000000472, яке виокремили під час розслідування пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі в окреме провадження за фактом "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель трьох працівників ДСНС України 30.05.2016 року та працівника ЛКП "Збиранка" на полігоні твердих побутових відходів". 10 жовтня 2017 року слідчі поліції винесли постанову про закриття цього провадження через "відсутність в діяннях працівників складу кримінального правопорушення".

В клопотанні, яке подала дружина одного із загиблих рятувальників Олеся Руда, зазначено, що в судовому засіданні було встановлено необхідність проведення низки слідчих дій задля усунення суперечностей в раніше наданих свідками показах і встановлення усіх обставин. Зокрема, йшлося про необхідність допитів двох свідків, які в ніч з 29 на 30 травня 2016 року здійснювали дії з гасіння пожежі на полігоні ТПВ ЛКП "Збиранка" і через засоби радіозв’язку переговорювались про "горбик", що знаходиться "на грані обвалу". Крім того, мали провести одночасні допити понад шести свідків задля усунення суперечностей в показах стосовно того, що працівникам ДСНС надавалася інформація від директора ЛКП "Збиранка" Богдана Горбаля про тріщину в тілі полігону і ризик зсуву, а також з’ясувати, хто саме із свідків особисто бачив тріщину в тілі полігону.

Необхідність  проведення цих додаткових слідчих дії підтримала також прокуратура Львівської області. У поліції потерпілій також повідомили, що дії будуть проведені, а про час та місце повідомлять додатково. Проте цих додаткових повідомлень так і не надійшло, і додаткові слідчі дії проведені не були. У всякому випадку, факт їх проведення не зафіксований у постанові про закриття кримінального провадження №12017140000000472.

Відтак, на думку суду, слідчим та прокурором не представлено жодних доказів, які б свідчили про повноту ведення досудового слідства. Тому постанова про закриття даного кримінального провадження винесена передчасно, без достатніх на це підстав.


Благодаря ходатайству жены погибшего спасателя, через суд возобновили расследование по делу о пожаре на Грибовичской свалке. Об этом сообщает "Наши деньги. Львов". 

Следственный судья Галицкого районного суда Львова Евгений Лялюк 30 октября отменил постановление о закрытии одного из уголовных производств по делу пожара на Грибовичской свалке. Такое постановление было вынесено следователем Национальной полиции 10 октября 2017 года.

Речь идет о производстве №12017140000000472, которое выделили в ходе расследования пожара на Грибовичской свалке в отдельное производство по факту "нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшего гибель трех сотрудников ГСЧС Украины 30.05.2016 года и работника ЛКП "Збиранка"на полигоне твердых бытовых отходов". 10 октября 2017 года следователи полиции вынесли постановление о закрытии этого производства из-за "отсутствия в действиях работников склада уголовного правонарушения".

В ходатайстве, которое подала жена одного из погибших спасателей Олеся Руда, указано, что в судебном заседании было установлена необходимость проведения ряда следственных действий для устранения противоречий в ранее предоставленных свидетелями показаниях и установления всех обстоятельств. В частности, говорилось о необходимости допросов двух свидетелей, которые в ночь с 29 на 30 мая 2016 года осуществляли действия по тушению пожара на полигоне ТБО ЛКП "Збиранка" и через средства радиосвязи переговаривались о "бугорке", который находится "на грани обвала" . Кроме того, должны были провести одновременные допросы более шести свидетелей для устранения противоречий в показаниях о том, что работникам ГСЧС предоставлялась информация от директора ЛКП "Збиранка" Богдана Горбаля о трещине в теле полигона и риске смещения, а также выяснить, кто именно из свидетелей лично видел трещину в теле полигона.

Необходимость проведения этих дополнительных следственных действия поддержала также прокуратура Львовской области. В полиции потерпевшей также сообщили, что действия будут проведены, а о времени и месте сообщат дополнительно. Однако этих дополнительных сообщений так и не поступило, и дополнительные следственные действия проведены не были. Во всяком случае, факт их проведения не зафиксирован в постановлении о закрытии уголовного производства №12017140000000472.

Следовательно, по мнению суда, следователем и прокурором не представлено никаких доказательств, свидетельствующих о полноте ведения досудебного следствия. Поэтому постановление о закрытии данного уголовного производства вынесено преждевременно, без достаточных на то оснований.