STATUS QUO

У Львові судили чиновницю міськради, яка вимагала гроші в учасника бойових дій

Фахівець Центру надання послуг учасникам бойових дій Львівської міської ради вимагала в учасника бойових дій гроші за те, щоб він отримав матеріальну допомогу на житло. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Як фахівець першої категорії соціальної роботи Центру надання послуг учасникам бойових дій Львівської міської ради, жінка була обізнана про порядок оформлення документів щодо надання учасникам бойових дії одноразової матеріальної допомоги в розмірі 100 000 грн. на вирішення соціально-побутових питань відповідно до ухвали №1177 Львівської міської ради від 20.10.2016 року.

Використовуючи своє становище, під час телефонної розмови із учасником бойових дій, інвалідом  3 групи, вона висунула вимогу заплатити їй 700 доларів за сприяння в оформленні пакету документів, необхідних для безперешкодного отримання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 100 000 грн. Вона запевнила, що без її сприяння, одноразової матеріальної допомоги чоловік отримати не зможе.

25 травня 2018 року близько 21:10, перебуваючи на прохідній алеї, що на території розважального комплексу "Медик" (м. Львів, вул. Горбачевського, 24), жінка отримала від учасника бойових дій 17 800 гривень.

У судовому засіданні обвинувачена свою винуватість в інкримінованому кримінальному правопорушенні визнала повністю. Щиро розкаялася у вчиненому, просила суворо не карати. Подала письмову заяву про визнання винуватості.

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачена позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, має подяки "Волонтерської спілки Ветеранів АТО", Центру кризової інтервенції та міського голови м.Львова за допомогу воїнам та ветеранам АТО. Тому вирішив можливим призначити покарання обвинуваченій в межах санкції статті у виді штрафу.

11 вересня Франківський районний суд м. Львова засудив жінку за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.354 КК України, до покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 8 500 грн. Окрім того, вона має сплатити вартість витрат на проведення криміналістичної експертизи 4 290 грн.


Специалист Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского городского совета требовала у участника боевых действий деньги за то, чтобы он получил материальную помощь на жилье. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Как специалист первой категории социальной работы Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского городского совета, женщина была осведомлена о порядке оформления документов о предоставлении участникам боевых действия единовременной материальной помощи в размере 100 000 грн. на решение социально-бытовых вопросов в соответствии с постановлением №1177 Львовского городского совета от 20.10.2016 года.

Используя свое положение, во время телефонного разговора с участником боевых действий, инвалидом 3 группы, она потребовала заплатить ей 700 долларов за содействие в оформлении пакета документов, необходимых для получения единовременной материальной помощи в размере 100 000 грн. Она заверила, что без ее содействия, единовременной материальной помощи человек получить не сможет.

25 мая 2018 около 21:10, находясь на проходной аллее, на территории развлекательного комплекса "Медик" (г. Львов, ул. Горбачевского, 24), женщина получила от участника боевых действий 17 800 гривен.

В судебном заседании обвиняемая свою виновность в инкриминируемом уголовном правонарушении признала полностью. Искренне раскаялась в содеянном, просила строго не наказывать. Подала письменное заявление о признании виновности.

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемая положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет благодарности "Волонтерского союза Ветеранов АТО", Центра кризисной интервенции и городского головы Львова за помощь воинам и ветеранам АТО. Поэтому решил возможным назначить наказание обвиняемой в пределах санкции статьи в виде штрафа.

11 сентября Франковский районный суд. Львова осудил женщину за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.354 УК Украины, к наказанию в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 8500 грн. Кроме того, она должна заплатить стоимость затрат на проведение криминалистической экспертизы 4290 грн.

comments powered by Disqus