STATUS QUO

Від жовтня на вулицях Львова працюватимуть інспектори з паркування

Від жовтня на вулицях Львова працюватимуть інспектори з паркування авто. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

На комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики Львівської міської ради депутати підтримали проект ухвали "Про внесення змін до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“".

Як повідомив начальник управління безпеки міста Львівської міської ради Юрій Діль, 27 вересня 2018 року набирає чинності закон щодо реформування сфери паркування транспортних засобів. Закон передбачає створення законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відео фіксації правопорушень.

"З огляду на це, на базі управління безпеки міста буде створено групу з 30 інспекторів з паркування, які будуть самостійно без допомоги поліції мати можливість притягувати до відповідальності водіїв, які неправильно паркуються в м. Львові. Також штрафувати будуть водіїв, котрі не оплачують за паркування та тих, котрі порушують правила дорожнього руху. Є 10 пунктів, за якими посадові особи-інспектори матимуть можливість залишити водію повідомлення і винести на місці постанову. На сьогоднішній день вже є готова загальноукраїнська система реєстрації транспортних засобів. Ми провели ряд робочих зустрічей у Львові, Києві  з мін’юсті, з прикордонниками, ДФС щодо отримання баз даних".

Начальник управління безпеки міста Львівської міської ради Юрій Діль

На базі центру безпеки буде створений цілодобовий диспетчерський відділ. Найменший штраф за порушення – 255 грн. Найвищі штрафи нараховуватимуться порушникам за паркування на місцях, призначених для інвалідів, пішохідних переходах чи газонах.

У разі прийняття інспектором рішення про евакуацію транспортного засобу через те, що він стоїть на громадському полотні, він зобов’язаний зробити 4 фото і викликати евакуатор, який відвезе авто на штрафмайданчик. 

"На нашу думку, прибуток до бюджету складатиме - близько 1 млн грн в місяць. З 21 вересня, після погодження ухвали сесією Львівської міської ради, ми оголосимо офіційний конкурс на посади, а в перших числах жовтня інспектори з паркування мають вийти на вулиці міста".

Створення відповідної структури повинно покласти край хаосу на вулицях Львова. Для функціонування підрозділу інспекторів з паркування місто закупить 4 евакуатори на умовах фінансового лізингу.  


С октября на улицах Львова будут работать инспекторы по парковке авто. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

На комиссии инженерного хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики Львовского городского совета депутаты поддержали проект постановления "О внесении изменений в постановление городского совета от 26.05.2016 № 505" Об утверждении структуры исполнительных органов Львовского городского совета, общей численности аппарата совета и его исполнительных органов"".

Как сообщил начальник управления безопасности города Львовского городского совета Юрий Диль, 27 сентября 2018 вступает в силу закон о реформировании сферы парковки транспортных средств. Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

"Учитывая это, на базе управления безопасности города будет создана группа из 30 инспекторов по парковке, которые будут самостоятельно без помощи полиции иметь возможность привлекать к ответственности водителей, которые неправильно паркуются в г. Львове. Также штрафовать будут водителей, которые не оплачивают за парковки, и тех, которые нарушают правила дорожного движения. Есть 10 пунктов, по которым должностные лица-инспекторы смогут оставить водителю сообщения и вынести на месте постановление. На сегодняшний день уже есть готовая всеукраинская система учета транспортных средств. Мы провели ряд рабочих встреч во Львове, Киеве с Минюсте, с пограничниками, ГФС на получение баз данных".

Начальник управления безопасности города Львовского городского совета Юрий Диль

На базе центра безопасности будет создан круглосуточный диспетчерский отдел. Наименьший штраф за нарушение - 255 грн. Самые высокие штрафы будут начисляться нарушителям за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, пешеходных переходах или газонах.

В случае принятия инспектором решения об эвакуации транспортного средства из-за того, что он стоит на общественном полотне, он обязан сделать 4 фото и вызвать эвакуатор, который отвезет авто на штрафплощадку.

"По нашему мнению, прибыль в бюджет будет составлять - около 1 млн грн в месяц. С 21 сентября, после согласования решения сессией Львовского городского совета, мы объявим официальный конкурс на должности, а в первых числах октября инспекторы по парковке должны выйти на улицы города".

Создание соответствующей структуры должно положить конец хаосу на улицах Львова. Для функционирования подразделения инспекторов по парковке город закупит 4 эвакуаторы на условиях финансового лизинга.

comments powered by Disqus