STATUS QUO

У Львові внесли зміни у процедуру зарахування дітей у дитсадки

Виконком прийняв рішення щодо внесення змін у процедуру зарахування дітей до дитячі садочки. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення "Про внесення знін до рішення виконкому від 29.12.2017 № 1190 "Про затвердження Положення та правил про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова". Внесені зміни мають полегшити процедуру зарахування дітей до ЗДО (закладів дошкільної освіти).

"Минулий рік ми працювали з громадськістю, з батьками щодо вдосконалення електронної системи реєстрації та зарахування дітей до закладів дошкільної освіти. Це положення почало працювати в цьому році, але ми побачили, що якісь певні моменти були упущені. Тому зараз ми намагались це все виправити та довести до відома батьків до того часу, як діти будуть приходити у садочки 1 вересня, адже з 2 вересня у нас почнеться реєстрація дітей, які народилися у 2018 році", - зазначила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Цим рішенням виконкому вносяться зміни:

  • При зарахуванні дитину у заклад дошкільної освіти вони повинні, окрім медичної довідки, принести довідку про проведення щеплення.
  • При реєстрації дитини до садочка батьки обов’язково мають прикріпити сканкопію, а також посвідку про пільговість, якщо дитина є пільгової категорії. В минулому варіанті було вказано, що такі батьки, які мають пільги при зарахування їх дітей у садочки, повинні всі бути зареєстровані у державному реєстрі у територіальних відділеннях соціального захисту. Але є категорія осіб, які мають пільговість, але не внесені до цього реєстру, зокрема діти військовослужбовців та діти учасників АТО. Їх виокремили, і вони повинні подати просто посвідку про пільговість.
  • Окрім того батьки матимуть можливість подавати документи на зарахування дитини онлайн. В садочок необхідно буде лише до 1 вересня занести оригінали медичної довідки та довідки про щеплення.
  • Якщо дитина потрапила до обраного садочку, але батьки пізніше вирішують, що він їм не підходить, можуть прийти в ЦНАП, написати заяву на скасування попередньої реєстрації і таким чином ще раз зареєструвати свою дитину. У випадку, якщо ж батьки подали заяву, їх дитину прийняли в садок, але вони з певних причин не принесли заяви, то вона є неактивною до грудня, а в січні вона автоматично переноситься на наступний навчальний рік.
  • Також батьки мають можливість коригувати пріоритетність зарахування дітей до садочків до 10 травня того року, в якому вона повинна йти до закладу дошкільної освіти. Після 10 травня коригування припиняється і починається процес формування груп.

Исполком принял решение о внесении изменений в процедуру зачисления детей в детские сады. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение "О внесении знин к решению исполкома от 29.12.2017 № 1190" Об утверждении Положения и правил о порядке набора, учета и обеспечения прозрачности в зачислении детей в учреждения дошкольного образования г. Львова". Внесенные изменения должны облегчить процедуру зачисления детей в УДО (учреждений дошкольного образования).

"Прошлый год мы работали с общественностью, с родителями по совершенствованию электронной системы регистрации и зачисления детей в учреждения дошкольного образования. Это положение начало работать в этом году, но мы увидели, что какие-то определенные моменты были упущены. Поэтому сейчас мы пытались это все исправить и довести до сведения родителей до тех пор, как дети будут приходить в садики 1 сентября, ведь со 2 сентября у нас начнется регистрация детей, родившихся в 2018 году", - отметила начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганык.

Этим решением исполкома вносятся изменения:

  • При зачислении ребенка в учреждение дошкольного образования они должны, кроме медицинской справки, принести справку о проведении прививки.
  • При регистрации ребенка в садик родители обязательно должны прикрепить сканкопию, а также удостоверение о льготности, если ребенок льготной категории. В прошлом варианте было указано, что такие родители, которые имеют льготы при зачислении их детей в садики, должны быть зарегистрированы в государственном реестре в территориальных отделениях социальной защиты. Но есть категория лиц, имеющих льготы, но не внесенные в этот реестр, в том числе дети военнослужащих и дети участников АТО. Их выделили, и они должны подать просто справку о льготности.
  • Кроме того родители смогут подавать документы на зачисление ребенка онлайн. В садик необходимо будет только до 1 сентября занести оригиналы медицинской справки и справки о прививках.
  • Если ребенок попал в избранный сад, но родители позже решают, что он им не подходит, могут прийти в ЦНАП, написать заявление на отмену предварительной регистрации и таким образом еще раз зарегистрировать своего ребенка. В случае, если же родители подали заявление, их ребенка приняли в садик, но они по определенным причинам не принесли заявления, то оно неактивно до декабря, а в январе оно автоматически переносится на следующий учебный год.
  • Также родители имеют возможность корректировать приоритетность зачисления детей в садики до 10 мая того года, в котором они должны идти в заведение дошкольного образования. После 10 мая корректировки прекращается и начинается процесс формирования групп.