STATUS QUO

Львів'ян-пільговиків просять зареєструватися в реєстрі

Львів’янам, які мають право пільгового (безкоштовного) проїзду, нагадують про необхідність реєстрації в Єдиному реєстрі пільгових осіб. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

У Львові триває процес впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті (е-квиток). З осені цього року розпочне працювати Центр обслуговування пасажирів, який видаватиме пільгові картки для осіб, які мають право пільгового (безкоштовного) проїзду та яку потрібно буде при кожній поїздці прикладати до спеціального зчитувача — валідатора, що будуть розміщені біля всіх вхідних дверей у трамваях, тролейбусах та автобусах.

Для отримання такої картки необхідно щоб пільговик був зареєстрований в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільгу. Отож, усіх осіб, які мають право безкоштовного проїзду та не є зареєстровані в Єдиному реєстрі, просять звернутися у відділ соцзахисту для реєстрації. Адже, коли запрацює е-квиток, посвідчення перестануть надавати право пільгового проїзду.

На сьогодні право пільгового проїзду мають 26 категорій. Також у Львові визначено ще дві додатково — це пенсіонери за віком і особи з інвалідністю ІІІ групи.

"У нашій державі вже давно створений автоматизований державний реєстр осіб, які мають право на пільги. Цей реєстр є у віданні Міністерства соціальної політики. Тому більшість пільговиків вже є в цьому обліку. Тобто, якщо людина коли-небуть зверталася в орган соціального захисту за пільгою, то вона є в реєстрі. Та є випадки, коли люди не зверталися в органи соцзахисту саме за пільгами, та мають таке право. Зокрема, право на пільговий проїзд. Отож, поки ще не введено в дію е-квиток і не розпочався процес видачі пільгових карток, особам, які мають право пільгового проїзду, потрібно звернутися у відділи соцзахисту для внесення даних про них в Єдиний реєстр пільгових осіб. Це не є складна процедура. В реєстр пільговиків вносяться лише основні дані про особу — прізвище, ім’я, по-батькові, дата і рік народження, ідентифікаційний код і основні реквізити посвідчення, і вводиться статус пільговика. Тому, за одне відвідування, при наявності усіх цих документів, людину зареєструють", — пояснив Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту ЛМР.

Куди звертатися:

 • Сихівський відділ соцзахисту: пр. Червоної Калини, 66, тел. 254−64−80, 254−64−85.
 • Франківський відділ соцзахисту: вул. Г. Чупринки, 85, тел. 237−33−36, 237−10−68.
 • Шевченківський відділ соцзахисту: вул. Липинського, 11, тел. 252−19−86.
 • Галицький відділ соцзахисту: вул. Ф. Ліста, 5, тел. 261−58−71, 261−58−72.
 • Залізничний відділ соцзахисту: вул. Виговського, 34, тел. 295−82−08.
 • Личаківський відділ соцзахисту: вул. К. Левицького, 67, тел. 254−62−87, 254−62−88.

Графік прийому мешканців:

 • Понеділок: 13.00 — 19.00,
 • Вівторок-четвер: 08.00 — 19.00,
 • П’ятниця — неприйомний день. Субота, неділя вихідний.

З собою мати:

 • паспорт;
 • копію документа, що підтверджує прав на пільгу (з пред’явленням оригіналу цього документу);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Львовянам, которые имеют право льготного (бесплатного) проезда, напоминают о необходимости регистрации в Едином реестре льготных человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Во Львове продолжается процесс внедрения автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте (е-билет). С осени этого года начнет работать Центр обслуживания пассажиров, который будет выдавать льготные карточки для лиц, имеющих право льготного (бесплатного) проезда и которую нужно будет при каждой поездке прикладывать к специальному считывателю - валидатора, которые будут размещены возле всех входных дверей в трамваях, троллейбусах и автобусах.

Для получения такой карты необходимо чтобы льготник был зарегистрирован в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготу. Поэтому всех лиц, имеющих право бесплатного проезда и не зарегистрированных в Едином реестре, просят обратиться в отдел соцзащиты для регистрации. Ведь, когда заработает е-билет, удостоверение перестанут предоставлять право льготного проезда.

На сегодня право льготного проезда имеют 26 категорий. Также во Львове определены две дополнительно - это пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью III группы.

"В нашем государстве уже давно создан автоматизированный государственный реестр лиц, имеющих право на льготы. Этот реестр в ведении Министерства социальной политики. Поэтому большинство льготников уже в этом учете. То есть, если человек когда-либо обращалась в орган социальной защиты по льготе, то он в реестре. Но есть случаи, когда люди не обращались в органы соцзащиты именно по льготам и имеют такое право. В частности, право на льготный проезд. Поэтому, пока еще не введен в действие электронной билет и не начался процесс выдачи льготных карточек, лицам, имеющим право на льготный проезд, нужно обратиться в отделы соцзащиты для внесения данных о них в Единый реестр льготных человек. Это не сложная процедура. В реестр льготников вносятся только основные данные о личности - фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, идентификационный код и основные реквизиты удостоверения, и вводится статус льготника. Поэтому, за одно посещение, при наличии всех этих документов, человека зарегистрируют", - пояснил Игорь Кобрин, начальник управления социальной защиты Львовского горсовета.

Куда обращаться:

 • Сыховский отдел соцзащиты: пр. Красной Калины, 66, тел. 254-64-80, 254-64-85.
 • Франковский отдел соцзащиты: ул. Г. Чупринки, 85, тел. 237-33-36, 237-10-68.
 • Шевченковский отдел соцзащиты: ул. Липинского, 11, тел. 252-19-86.
 • Галицкий отдел соцзащиты: ул. Ф. Листа, 5, тел. 261-58-71, 261-58-72.
 • Железнодорожный отдел соцзащиты: ул. Выговского, 34, тел. 295-82-08.
 • Лычаковский отдел соцзащиты: ул. К. Левицкого, 67, тел. 254-62-87, 254-62-88.

График приема жителей:

 • Понедельник: 13.00 - 19.00,
 • Вторник-четверг: 08.00 - 19.00,
 • Пятница - неприемный день. Суббота, воскресенье выходной.

С собой иметь:

 • паспорт;
 • копию документа, подтверждающего право на льготы (с предъявлением оригинала этого документа)
 • копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).