STATUS QUO

Львів'яни обурені продажем алкоголю дітям

Батьки-вихователі, опікуни прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу виступають проти продажу алкоголю, тютюну та енергетичних напоїв дітям у МАФах. Відповідного листа вони скерували міському голові Львова Андрію Садовому.

У листі, зокрема, є прохання про вжиття заходів щодо продажу алкогольних, тютюнових та енергетичних виробів неповнолітнім дітям.

"Особливо часто це відбувається поблизу навчальних закладів, де розміщені МАФи м. Львова. На жаль, діти мають вільний доступ до алкоголю та тютюну, що шкодить їхньому здоров’ю, розвитку розумової та фізичної діяльності, що призводить до раннього дитячого алкоголізму. Наперед вдячні за сприяння у розвитку здорових дітей, а надалі української нації", — зазначено у листі-зверненні.

Нагадаємо, з метою усунення порушень громадського порядку у нічний час доби та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, 04.04.2019 року на пленарному засіданні сесії міської ради було прийнято ухвалу "Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах". Відтак, 236 тимчасових споруд міста Львова повинні припинити реалізацію алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом.


Родители-воспитатели, опекуны приемных семей и детских домов семейного типа выступают против продажи алкоголя, табака и энергетических напитков детям в МАФах. Соответствующее письмо они направили мэру Львова Андрею Садовому.

В письме, в частности, содержится просьба о принятии мер по продаже алкогольных, табачных и энергетических изделий несовершеннолетним детям.

"Особенно часто это происходит вблизи учебных заведений, где размещены МАФы м. Львов. К сожалению, дети имеют свободный доступ к алкоголю и табаку, что вредит их здоровью, развитию умственной и физической деятельности, что приводит к раннему детскому алкоголизму. Заранее благодарны за содействие в развитии здоровых детей, а в дальнейшем украинской нации", - говорится в письме-обращении.

Напомним, с целью устранения нарушений общественного порядка в ночное время суток и уменьшение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 04.04.2019 года на пленарном заседании сессии городского совета было принято постановление "О недопустимости осуществления торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом в временных сооружениях ". Следовательно, 236 временных сооружений Львова должны прекратить реализацию алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива.