STATUS QUO

Розробками львівського ортопеда зацікавилися за кордоном

Розробками львівського ортопеда зацікавилися медики провідних країн світу. Про це повідомляє ZAXID.NET

На початку квітня в Тель-Авіві відбувся 38-й Європейський конгрес дитячих ортопедів, на якому провідні фахівці ділилися новітніми розробками діагностики та лікування різноманітних патологій опорно-рухової системи у дітей. На конгрес з’їхалися майже 1000 спеціалістів з різних країн світу. Були на ньому і українські дитячі ортопеди, зокрема і зі Львова.

Лікар-ортопед Львівської обласної дитячої клінічної лікарні ОХМАТДИТ Олександр Корольков разом зі своїм учнем з Харкова Павлом Рахманом представили на конгресі дві власні розробки, що стосуються діагностики і лікування деяких патологій опорно-рухового апарату у дітей.

Досвід українських ортопедів викликав інтерес у провідних спеціалістів з різних країн - Італії, США, Великої Британії, Ізраїлю, Швейцарії та Швеції. Вони запропонували українським ортопедам подальшу співпрацю та обмін досвідом.

Здобутки, якими поділилися дитячі ортопеди з різних країн світу, за словами Олександра Королькова, будуть впроваджуватися і в українських медичних установах, зокрема і у Львові. Зокрема ті, що стосується лікування дітей з патологією хребта та нижніх кінцівок - сколіоз, вивихи та підвивих стегна, деформації стоп, різного виду деформації та укорочення нижніх кінцівок тощо.


Разработками львовского ортопеда заинтересовались медики ведущих стран мира. Об этом сообщает ZAXID.NET

В начале апреля в Тель-Авиве состоялся 38-й Европейский конгресс детских ортопедов, на котором ведущие специалисты делились новейшими разработками диагностики и лечения различных патологий опорно-двигательной системы у детей. На конгресс съехались почти 1000 специалистов из разных стран мира. Были на нем и украинские детские ортопеды, в том числе из Львова.

Врач-ортопед Львовской областной детской клинической больницы ОХМАТДЕТ Александр Корольков вместе со своим учеником из Харькова Павлом Рахманом представили на конгрессе две собственные разработки, касающиеся диагностики и лечения некоторых патологий опорно-двигательного аппарата у детей.

Опыт украинских ортопедов вызвал интерес у ведущих специалистов из разных стран - Италии, США, Великобритании, Израиля, Швейцарии и Швеции. Они предложили украинским ортопедам сотрудничество и обмен опытом.

Достижения, которыми поделились детские ортопеды из разных стран мира, по словам Александра Королькова, будут внедряться и в украинских медицинских учреждениях, в том числе и во Львове. В частности те, что касаются лечения детей с патологией позвоночника и нижних конечностей - сколиоз, вывихи и подвывих бедра, деформации стоп, различного вида деформации и укорочения нижних конечностей и тому подобное.

comments powered by Disqus