STATUS QUO

дорога, качество, ремонт, проверки

Винниківська міська рада оштрафована за якість доріг

Винниківська міська рада та Пустомитівська ДЕД оштрафовані за якість доріг. На посадових осіб накладений штраф у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1020 гривень. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

Відділ безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції у місті Львові виніс дві постанови на відповідальних за погані дороги. Зокрема, свої постанови за ч.1 ст.140 (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць та невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху) отримали: Пустомитівська ДЕД за автодорогу Львів – Шегині та Винниківська міська рада. Штраф накладений на посадових осіб у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1020 гривень.

Це не остаточний список посадових осіб, які понесуть відповідальність за неналежний стан доріг.

Нагадаємо, Патрульна поліція у м. Львові перевірила 6 районів Львова, смт. Рудно, Брюхович, м. Винник та 503 кілометрів доріг державного значення. З 28 квітня інспектори відділу безпеки дорожнього руху знов вийдуть на перевірку, під час якої встановлять, чи виконали посадові особи вимоги з усунення недоліків.


Винниковский городской совет и Пустомытовский ДЭУ оштрафованы за качество дорог. На должностных лиц наложен штраф в размере шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан - 1020 гривен. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

Отдел безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции во Львове вынес два постановления на ответственных за плохие дороги. В частности, свои постановления по ч.1 ст.140 (нарушение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог и непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения при возникновении условий, которые угрожают безопасности движения, или непринятие своевременных мер к восстановлению безопасных условий для движения) получили: Пустомытовская ДЭУ по автодорогу Львов - Шегини и Винниковская городской совет. Штраф наложен на должностных лиц в размере шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан - 1020 гривен.

Это не окончательный список должностных лиц, которые понесут ответственность за ненадлежащее состояние дорог.

Напомним, Патрульная полиция в м. Орел проверила 6 районов Львова, пгт. Рудно, Брюхович., Г. Винник и 503 километров дорог государственного значения. С 28 апреля инспекторы отдела безопасности дорожного движения вновь выйдут на проверку, в ходе которой установят, выполнили должностные лица требования по устранению недостатков.

Автор: Тетяна Костенко