STATUS QUO

У Львові почали робити нові операції на серці

У Львівському обласному кардіологічному центрі провели операції вродженої вади серця сучасним малотравматичним ендоваскулярним методом. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА. 

11 березня 2019 року у Львівському обласному кардіологічному центрі було проведено операції з приводу закриття дефекту міжпередсердної перетинки сучасним малотравматичним ендоваскулярним методом.

Оклюдери - пристрої для закриття дефекту міжпередсердної перетинки були закуплені за кошти обласного бюджету та спонсорів. Тож операції пацієнтам були проведені безкоштовно.

На сьогодні є два способи закриття дефекту міжпередсердної перетинки: ендоваскулярний та операція в умовах штучного кровообігу. Ендоваскулярний метод дозволяє закрити дефект міжпередсердної перетинки без розкриття грудної клітки, без штучного кровообігу і тривалої реабілітації. Переважну більшість дефектів міжпередсердної претинки можна усунути за допомогою оклюдера, хоча, звісно, є і певні обмеження його застосування.

Оклюдер винайшли в 1976 році, тобто більше, ніж 40 років тому. Тенденція в світі така, що дефекти міжпережсердної претинки практично не оперують, їх переважно закривають таким малотравматичним способом. В Україні таких втручань проводится близько 300 щорічно. Але виконують їх лише в чотирьох містах України.

В рамках співпраці між Департаментом охорони здоров’я ЛОДА та Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, який проводить найбільше таких втручань, були запрошені лікарі Дітківський Ігор Олександрович та Ящук Наталія Сергіївна, які провели майстер-клас та передали свій досвід лікарям Львівського кардіоцентру.

Відтепер такі втручання будуть проводитись і у відділенні інтервенційної кардіології Львівського обласного кардіологічного центру.


Во Львовском областном кардиологическом центре провели операции врожденного порока сердца современным малотравматическим эндоваскулярным методом. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Львовской ОГА. 

11 марта 2019 года во Львовском областном кардиологическом центре были проведены операции по закрытию дефекта межпредсердной перегородки современным малотравматическим эндоваскулярным методом.

Оклюдеры - устройства для закрытия дефекта межпредсердной перегородки были закуплены на средства областного бюджета и спонсоров. Поэтому операции пациентам были проведены бесплатно.

На сегодня есть два способа закрытия дефекта межпредсердной перегородки: эндоваскулярный и операция в условиях искусственного кровообращения. Эндоваскулярный метод позволяет закрыть дефект межпредсердной перегородки без вскрытия грудной клетки, без искусственного кровообращения и длительной реабилитации. Подавляющее большинство дефектов межпредсердной претинкы можно устранить с помощью оклюдеров, хотя, конечно, есть и определенные ограничения его применения.

Оклюдеры изобрели в 1976 году, то есть более 40 лет назад. Тенденция в мире такова, что дефекты мижпережсерднои перегородки практически не оперируют, их в основном закрывают таким малотравматическим способом. В Украине таких вмешательств проводится около 300 ежегодно. Но выполняют их только в четырех городах Украины.

В рамках сотрудничества между Департаментом здравоохранения ЛОГА и Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова, который проводит больше всего таких вмешательств, были приглашены врачи Диткивский Игорь Александрович и Ящук Наталья Сергеевна, которые провели мастер-класс и передали свой опыт врачам Львовского кардиоцентра.

Отныне такие вмешательства будут проводиться и в отделении интервенционной кардиологии Львовского областного кардиологического центра.