STATUS QUO

На Львівщині відкриють нові пункти пропуску через кордон

Пріоритет для України – збільшення кількості прикордонних переходів із сусідами – членами Європейського Союзу. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка під час відкриття Робочих зустрічей з відпрацювання питань двостороннього співробітництва з удосконалення механізму перетину державного кордону України з країнами Європейського Союзу.

Cьогодні, 19 березня, відбулось відкриття Робочих зустрічей з відпрацювання питань двостороннього співробітництва з удосконалення механізму перетину державного кордону України з країнами Європейського Союзу.

"Україна поставила перед собою чітку мету Євроінтеграції. Громадськість, уряд, парламент, Президент України налаштовані на те, щоб якнайшвидше забезпечити інтеграцію у Євроатлантичні структури. У цьому контексті транскордонне співробітництво є надважливим і пріоритетним сьогодні для України. Настане той час, коли східні кордони України стануть кордонами НАТО і Євросоюзу. На це спрямовані наші цілі і подальші кроки", - зазначив Олег Синютка.

Також він наголосив, що із наданням безвізу очікувано зросла кількість перетинів кордону. Тому сьогодні гостро стоїть питання збільшення кількості прикордонних переходів між Україною і сусідами – членами Європейського Союзу, а також покращення інфраструктури переходів.

Окрім того, присутні обговорили співробітництво з Республікою Польща в частині розбудови дорожньої прикордонної інфраструктури, включаючи проекти, що фінансуються відповідно до міжнародної кредитної Угоди з Республікою Польща, розмежування руху транспорту на під’їзді до міжнародного пункту пропуску "Краковець-Корчова", відкриття нових пунктыв пропуску "Лубня – Волосате" та "Лопушанка – Міхновець", організацію спільного виїзду для аналізу потреб та можливостей будівництва нових пунктів пропуску, облаштування перед пунктами пропуску зон сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів та запровадження електронних черг та механізмів обміну інформацією тощо. Також зосередили увагу на питаннях транскордонного співробітництва та розбудови дорожньої інфраструктури із представниками Словацької Республіки, Угорщини, Румунії.

Робочої зустрічі з консолідації зусиль вдосконалення роботи прикордонної інфраструктури на кордоні Україна – ЄС триватимуть два дні – до 20 березня.


Приоритет для Украины - увеличение количества пограничных переходов с соседями - членами Европейского Союза. Об этом сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка во время открытия Рабочих встреч по отработке вопросов двустороннего сотрудничества по совершенствованию механизма пересечения государственной границы Украины со странами Европейского Союза.

Сегодня, 19 марта, состоялось открытие Рабочих встреч по отработке вопросов двустороннего сотрудничества по совершенствованию механизма пересечения государственной границы Украины со странами Европейского Союза.

"Украина поставила перед собой цель евроинтеграции. Общественность, правительство, парламент, Президент Украины настроены на то, чтобы как можно быстрее обеспечить интеграцию в евроатлантические структуры. В этом контексте трансграничного сотрудничества является важнейшим и приоритетным сегодня для Украины. Придет то время, когда восточные границы Украины станут границами НАТО и Евросоюза. На это направлены наши цели и дальнейшие шаги", - отметил Олег Синютка.

Также он подчеркнул, что с предоставлением безвизовых ожидаемо выросло количество пересечений границы. Поэтому сегодня остро стоит вопрос увеличения количества пограничных переходов между Украиной и соседями - членами Европейского Союза, а также улучшение инфраструктуры переходов.

Кроме того, присутствующие обсудили сотрудничества с Республикой Польша в части развития дорожной пограничной инфраструктуры, включая проекты, финансируемые международной кредитной Соглашения с Республикой Польша, разграничения движения транспорта на подъезде к международному пункту пропуска "Краковец-Корчева", открытие новых пунктов пропуска "Лубня - Волосатое" и "Лопушанка - Михновец", организации совместного выезда для анализа потребностей и возможностей строительства новых пунктов пропуска, обустройство перед пунктами пропуска зон сервисного обслуживания лиц и транспортных средств и внедрение электронних очередей и механизмов обмена информацией и тому подобное. Также сосредоточили внимание на вопросах трансграничного сотрудничества и развития дорожной инфраструктуры с представителями Словацкой Республики, Венгрии, Румынии.

Рабочие встречи по консолидации усилий совершенствования работы пограничной инфраструктуры на границе Украина - ЕС продлятся два дня - до 20 марта.