STATUS QUO

Львівський "Електрон" удосконалив автобуси для Ужгорода

Днями автобусний парк Ужгорода отримає першу партію нових осучаснених автобусів "Електрон". У них більш зручні сидіння, встановлено відеоспостереження і поліпшена система обігріву. Про це повідомляється на офіційному сайті підприємства "Електрон". 

"З огляду на досвід експлуатації комунальним підприємством "Ужгородський муніципальний транспорт" в конструкцію автобусів внесено ряд конструктивних змін. Йдучи назустріч побажанням замовника і пасажирів, в салоні встановлені набагато зручніші пасажирські сидіння - вони нового, європейського зразка, розроблені і вироблені на "Електроні"", - зазначають на підприємстві.

Крім того, істотно вдосконалена система кліматизації автобусів. Внесено зміни в систему обігріву: тепер салон і кабіна водія опалюється окремо. Конструктори заводу встановили більш потужні вентилятори в салоні, збільшена швидкість їх обертання, змінена система кондиціонування в кабіні водія. Салон автобуса додатково обладнаний фільтрами, які зменшують потрапляння пилу всередину. З цією ж метою встановлені спеціальні щітки дверей, а самі двері мають нову систему приводу для більш плавного відкривання.

Також конструктори допрацювали систем аварійних виходів і встановили додаткове обладнання, зокрема змінили систему відеоспостереження - тепер в автобусі будуть працювати 6 відеокамер, в тому числі і кабіні водія. Технічно допрацьовується і згодом буде додана функція можливості перегляду відео в режимі онлайн.

У нових автобусах "Електрон" внесені і інші технічні зміни.

В цілому місто отримає 10 таких автобусів, довівши парк "Електронів" в Ужгороді до 20 одиниць.


На днях автобусный парк Ужгорода получит первую партию новых осовремененных автобусов "Электрон". У них более удобные сиденья, установлено видеонаблюдение и улучшена система обогрева. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия "Электрон".   

"Учитывая опыт эксплуатации коммунальным предприятием "Ужгородский муниципальный транспорт" в конструкцию автобусов внесен ряд конструктивных изменений. Идя навстречу пожеланиям заказчика и пассажиров, в салоне установлены гораздо более удобные пассажирские сиденья - они нового, европейского образца, разработаные и произведенные на "Электроне"", - отмечают на предприятии.  

Кроме того, существенно усовершенствована система климатизации автобусов. Внесены изменения в систему обогрева: теперь салон и кабина водителя отапливается отдельно. Конструкторы завода установили более мощные вентиляторы в салоне, увеличена скорость их вращения, изменена система кондиционирования в кабине водителя. Салон автобуса дополнительно оборудован фильтрами, которые уменьшают попадание пыли вовнутрь. С этой же целью установлены специальные щетки дверей, а сами двери имеют новую систему привода для более плавного открывания.

Также конструкторы доработали систем аварийных выходов и установили дополнительное оборудование, в частности изменили систему видеонаблюдения - теперь в автобусе будут работать 6 видеокамер, в том числе и кабине водителя. Технически дорабатывается и впоследствии будет добавлена ​​функция возможности просмотра видео в режиме онлайн.

В новых автобусах "Электрон" внесены и другие технические изменения.

В целом город получит 10 таких автобусов, доведя парк "Электронов" в Ужгороде до 20 единиц.