STATUS QUO

На Сихові не буде сміттєпереробного заводу – коментар мерії

У міста немає планів будувати сміттєпереробний завод на Сихові. Він буде на вулиці Пластовій. Про це заявив директор ЛКП "Зелене місто" Вадим Ноздря, інформує прес-служба Львівської міської ради.

Львівська міська рада не має жодних намірів будувати сміттєпереробний завод на Сихові, про що повідомили деякі медіа. Місто має визначену ділянку для майбутнього підприємства на вулиці Пластовій, 13. ЛКП "Зелене місто" пройшло всі необхідні дозвільні процедури і готове розпочати будівництво цієї осені.

"Жодних намірів будувати сміттєпереробний завод на Сихові у ЛКП "Зелене місто" немає. Це просто нісенітниця. Наразі триває тендер від ЄБРР на визначення фірми-переможця, яка будуватиме сміттєпереробний завод на вулиці Пластовій", — розповів директор ЛКП "Зелене місто" Вадим Ноздря.

Зараз місто має визначені п’ять провідних світових компаній, з досвідом будівництва таких комплексів та очікує на оголошення результатів тендеру. Планується, що будівництво заводу розпочнеться вже восени.

Нагадаємо, рекультивація Грибовицького сміттєзвалища є частиною комплексного плану вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами у Львові. За два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухого та вологого сміття, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Вже у цьому році відкриється станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 мільйонів євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 мільйона євро.


У города нет планов строить мусороперерабатывающий завод на Сыхове. Он будет на улице Пластовой. Об этом заявил директор ЛКП "Зеленый город" Вадим Ноздря, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Львовский городской совет не имеет никаких намерений строить мусороперерабатывающий завод на Сыхове, о чем сообщили некоторые СМИ. Город имеет определенный участок для будущего предприятия на улице Пластовой, 13 ЛКП "Зеленый город" прошло все необходимые разрешительные процедуры и готово начать строительство этой осенью.

"Никаких намерений строить мусороперерабатывающий завод на Сыхове у ЛКП "Зеленый город" нет. Это просто ерунда. Сейчас идет тендер от ЕБРР на определение фирмы-победителя, которая будет строить мусороперерабатывающий завод на улице Пластовой", - рассказал директор ЛКП "Зеленый город" Вадим Ноздря.

Сейчас город имеет определенные пять ведущих мировых компаний, с опытом строительства таких комплексов и ожидает объявления результатов тендера. Планируется, что строительство завода начнется уже осенью.

Напомним, рекультивация Грибовичской свалки является частью комплексного плана решения проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове. За два года в городе построят первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс с европейской технологией механической и биологической переработки отходов, рекультивируются старый полигон и внедряется новая система обращения с отходами. Она будет предусматривать сортировку сухого и влажного мусора, вторичного сырья и обустройство отдельных площадок для сбора электроники, крупногабаритного и строительного мусора. Уже в этом году откроется станция компостирования органических отходов. Для этих целей город получил 25 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития, 10 млн евро гранта - безвозвратной финансовой помощи от экологических фондов. Вклад города - 6,75 миллиона евро.