STATUS QUO

На Львівщині підрядник нажився на будівництві водогону

Городоцька прокуратура вимагає стягнути з недобросовісного підрядника, який отримав підряд на будівництво зовнішнього водопостачання, понад 670 тис грн завданих збитків. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Господарський суд Львівської області відкрив провадження у справі за позовом Городоцької місцевої прокуратури у інтересах держави в особі Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації до одного із суб’єктів господарювання.

Місцева прокуратура вимагає стягнути понад 670 тис. грн. збитків, заданих неповним та неякісним виконання умов договору підряду. Ідеться про виконання робіт із будівництва зовнішнього водопостачання одного із населених пунктів Яворівщини. Встановлено, що підрядник порушив умови договору підряду та вимоги чинного законодавства України, оскільки виконав окремі роботи, проте не повністю.


Городокская прокуратура требует взыскать с недобросовестного подрядчика, который получил подряд на строительство наружного водоснабжения, более 670 тыс грн причиненных убытков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Хозяйственный суд Львовской области открыл производство по делу по иску Городокской местной прокуратуры в интересах государства в лице Департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской областной государственной администрации к одному из субъектов хозяйствования.

Местная прокуратура требует взыскать более 670 тыс. грн. убытков, заданных неполным и некачественным выполнением условий договора подряда. Речь идет о выполнении работ по строительству наружного водоснабжения одного из населенных пунктов Яворивщины. Установлено, что подрядчик нарушил условия договора подряда и требования действующего законодательства Украины, поскольку выполнил отдельные работы, однако не полностью.