STATUS QUO

У Львові під фонтаном знайшли стародавні мури (фото)

Під час реконструкції фонтану «Кульбаба», що на площі Галицькій у Львові, будівельники виявили давні мури.

За припущенням архітекторів кафедри реставрації НУ «Львівська політехніка», очевидно, це фундаменти давнього костелу Воздвиження Чесного Хреста. Будівельні роботи на місці знахідки призупинені і нині там працюють археологи. 

Ще перед початком будівельних робіт ми неодноразово бачились з замовниками і проектантами на нарадах, і я особисто наголошував на потребі археологічного нагляду при проведенні робіт. Адже йдеться про центральну частину міста - територію, де дуже цікавий і насичений культурний шар. На жаль, це проігнорували. Нас покликали терміново почати роботи лише в п’ятницю, коли, після зняття верхнього шару, наштовхнулись на давні мурування», - розповів директор Рятівної археологічної служби Олег Осаульчук. 

За словами молодшого наукового співробітника РАС Остапа Лазурка, археологам потрібно кілька днів, аби розкрити більшу площу виявленого муру, точніше його датувати та підтвердити гіпотезу про приналежність до храму. Якщо здогад архітекторів правильний, йдеться про костел Воздвиження Чесного Хреста, що був споруджений навпроти Галицької брами до міста. Його побудували у 1530-х роках, а розібрали наприкінці XVIII ст разом з міськими укріпленнями.


Во время реконструкции фонтана «Кульбаба», что на площади Галицкой во Львове, строители обнаружили древние стены.

По предположению архитекторов кафедры реставрации НУ «Львовская политехника», очевидно, это фундаменты древнего костела Воздвижения Честного Креста. Строительные работы на месте находки приостановлены, ныне там работают археологи.

Еще перед началом строительных работ мы неоднократно виделись с заказчиками и проектировщиками на совещаниях, и я лично подчеркивал необходимость археологического надзора при проведении работ. Ведь речь идет о центральной части города - территории, где очень интересный и насыщенный культурный слой. К сожалению, это проигнорировали. Нас позвали срочно начать работы только в пятницу, когда после снятия верхнего слоя натолкнулись на древние сооружения, - рассказал директор Спасательной археологической службы Олег Осаульчук.

По словам младшего научного сотрудника САС Остапа Лазурка, археологам нужно несколько дней, чтобы раскрыть большую площадь обнаруженных стен, точнее их датировать и подтвердить гипотезу о принадлежности храма. Если догадка архитекторов правильная, речь идет о костеле Воздвижения Честного Креста, что был построен напротив Галицких ворот в город. Его построили в 1530-х годах, а разобрали в конце XVIII в вместе с городскими укреплениями.