STATUS QUO

У Львові перевірили чотири ринки

У Львові провели рейдові перевірки на ринках в рамках операції "Первоцвіт-2019". Про це повідомляє Державна екоінспекція у Львівській області.

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища на виконання доручення Державної екологічної інспекції України "Про посилення заходів державного нагляду (контролю) щодо збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу" провели рейдові перевірки у м. Львові в місцях придбання та збуту об’єктів рослинного світу. Зокрема рейди проведені на території ринків "Галицький", "Винниківський", "Стрийський" та "Привокзальний".

В ході проведення заходів державного контролю порушень порядку придбання чи збуту ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, в тому числі, що занесені до Червоної книги України не виявлено.

Державна екологічна інспекція у Львівській області нагадує, що відповідно до ст. 88-1 ч.2 Кодексу України про адміністративні правопорушушення -  порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 грн із конфіскацією об’єктів рослинного світу.


Во Львове провели рейдовые проверки на рынках в рамках операции "Первоцвет-2019". Об этом сообщает Государственная экоинспекция во Львовской области.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды по поручению Государственной экологической инспекции Украины "Об усилении мероприятий государственного надзора (контроля) по сохранению раннецветущих объектов растительного мира" провели рейдовые проверки в г. Львов в местах приобретения и сбыта объектов растительного мира. В частности рейды проведены на территории рынков "Галицкий", "Винниковский", "Стрыйский" и "Привокзальный".

В ходе проведения мероприятий государственного контроля нарушения порядка приобретения или сбыта раннецветущих объектов растительного мира, в том числе, занесенных в Красную книгу Украины не выявлены.

Государственная экологическая инспекция во Львовской области напоминает, что в соответствии со ст. 88-1 ч.2 Кодекса Украины об административных правопорушушення - нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, влечет за собой наложение штрафа от 1700 до 3655 грн с конфискацией объектов растительного мира.

comments powered by Disqus