STATUS QUO

Що планують зробити зі стадіоном "Україна"

До 26 лютого можна подати письмові пропозиції до детального плану території у районі вулиці Липової Алеї до межі парку "Снопківський". Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

Як повідомила завідувач сектору громадських слухань відділу громадського партнерства управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради Челепіс Дзвенислава, слухання триває від 5 лютого до 26 лютого. Замовником його є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування міськрди, розробником - Лаврін Володимир.

"15 лютого на території стадіону "Україна" відбулось публічне представлення проекту, на нього завітало багато людей, які висловлювали свої пропозиції та активно дискутували. Відзначу, що письмові зауваження і пропозиції можна подати до 26 лютого включно до управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради через Центри надання адміністративних послуг", - додала вона.

На громадському слуханні головний архітектор проекту Володимир Лаврін зазначив, що автори ДПТ проаналізували цю територію на предмет того, як вони бачать її розвиток. За словами архітектора, основне питання розробленого ДПТ полягає у тому, що земля має бути закріплена за стадіоном для того, щоб ФК "Карпати" міг у подальшому робити усі необхідні кроки для проектування та самої реконструкції.

Отже, на думку авторів детального плану території, по-перше, це би мав бути клубний стадіон. Зараз стадіон "Україна" – стадіон першого, найнижчого типу. Він побудований понад 50 років тому, і тоді відповідав вимогам свого часу. Зараз архітектори передбачають перетворити його на сучасний європейський стадіон четвертого типу. Автори передбачають зменшити навантаження на стадіон, звести його вмістимість до 15 тисяч глядачів. Окрім того, там планують адміністративне приміщення, спортивну зону, приміщення для футболістів під час проведення матчів і клубний музей.

Другий блок цієї території після реконструкції архітектори назвали "Фабрика здоров’я львів’ян". Для цього на площі близько 8 тис кв. м створять найрізноманітніші об’єкти, які здаватимуть в оренду для різноманітних спеціальностей лікувально-оздоровчого плану. Тут львів’яни могли покращувати своє здоров’я - займатися аеробікою, фітнесом, у тренажерних залах, відвідувати спа-центр.

Третій блок передбачає створення критого спортивного залу з трибунами на тисячу глядачів для проведення змагань з різних видів спорту. Оскільки у місті бракує хороших спортивних залів для проведення різноманітних змагань.

Четвертий блок цього комплексу складатимуть найрізноманітніші об’єкти громадського харчування. Також у цій зоні передбачають невеликий дитячий садок для дітей працівників клубу.

Загалом, за словами проектантів, реконструкція  може триватиме орієнтовно 5 – 7 років від того часу, як інвестори приймуть рішення про її початок.

Довідка. Із проектом містобудівної документації можна ознайомитись на сайті Львівської міської ради, або до завершення процедури проведення громадського слухання у приміщенні Львівської міської ради за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, кабінет 539.

3200a097ba5ee6faa6013e8b97da1fe8.md.jpg a815c79b7e81f89eca58a0bfb131b508.md.jpg


До 26 февраля можно подать письменные предложения к детальному плану территории в районе улицы Липовая Аллея до границы парка "Снопковский". Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

Как сообщила заведующая сектором общественных слушаний отдела общественного партнерства управления "Секретариат совета" Львовского городского совета Челепис Дзвенислава, слушания длятся с 5 по 26 февраля. Заказчиком его является управление архитектуры и урбанистики департамента градостроительства миськрды, разработчиком – Владимир Лаврин.

"15 февраля на территории стадиона "Украина" состоялось публичное представление проекта, на него пришло много людей, которые высказывали свои предложения и активно дискутировали. Отмечу, что письменные замечания и предложения можно подать до 26 февраля включительно в управление "Секретариат совета" Львовского городского совета через Центры предоставления административных услуг", - добавила она.

На общественном слушании главный архитектор проекта Владимир Лаврин отметил, что авторы ДПТ проанализировали эту территорию на предмет того, как они видят ее развитие. По словам архитектора, основной вопрос разработанного ДПТ заключается в том, что земля должна быть закреплена за стадионом, чтобы ФК "Карпаты" мог в дальнейшем делать все необходимые шаги для проектирования и самой реконструкции.

Итак, по мнению авторов детального плана территории, во-первых, это должен был быть клубный стадион. Сейчас стадион "Украина" - стадион первого, самого низкого типа. Он построен более 50 лет назад, и тогда отвечал требованиям своего времени. Сейчас архитекторы предусматривают превратить его в современный европейский стадион четвертого типа. Авторы предполагают уменьшить нагрузку на стадион, свести его вместимость до 15000 зрителей. Кроме того, там планируют административное здание, спортивную зону, помещения для футболистов во время проведения матчей и клубный музей.

Второй блок этой территории после реконструкции архитекторы назвали "Фабрика здоровья львовян". Для этого на площади около 8 тыс кв. м создадут самые разнообразные объекты, которые будут сдавать в аренду для различных специальностей лечебно-оздоровительного плана. Здесь львовяне могли улучшать свое здоровье - заниматься аэробикой, фитнесом, в тренажерных залах, посещать спа-центр.

Третий блок предусматривает создание крытого спортивного зала с трибунами на тысячу зрителей для проведения соревнований по различным видам спорта. Поскольку в городе не хватает хороших спортивных залов для проведения различных соревнований.

Четвертый блок этого комплекса составят самые разнообразные объекты общественного питания. Также в этой зоне предусматривают небольшой детский сад для детей работников клуба.

В целом, по словам проектировщиков, реконструкция может длиться ориентировочно 5 - 7 лет с тех пор, как инвесторы примут решение о ее начале.

Справка. С проектом градостроительной документации можно ознакомиться на сайте Львовского городского совета или до завершения процедуры проведения общественного слушания в помещении Львовского городского совета по адресу: г. Львов, пл. Рынок, 1, кабинет 539.

comments powered by Disqus