STATUS QUO

призыв, военком, Александр Тищенко

В жовтні на Львівщині розпочнеться призов

З жовтня розпочнеться призов громадян Львівщини на строкову військову службу. Про це повідомив військовий комісар Львівщини Олександр Тищенко. 

Згідно з чинним законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. Неотримання повістки, з будь-яких причин, не є підставою для ігнорування призову. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, військовозобов’язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат.

Ухилення від призову на строкову військову службу тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 335 ККУ (обмеження волі терміном до трьох років).

"Сьогодні більшість юнаків, коли чують про строкову службу в армії, бояться того, що їм доведеться бути на лінії фронту. Відповідно до п. 7, пп. 8 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності", уведеного в дію Указом Президента України від 24 вересня 2014 року № 744 військовослужбовці строкової військової служби до виконання бойових завдань в зону операції Об`єднаних сил не направлятимуться".

Військовий комісар Львівського обласного комісаріату Олександр Тищенко


С октября начнется призыв граждан Львовской области на срочную военную службу. Об этом сообщил военный комиссар Львовщины Александр Тищенко. 

Согласно действующему законодательству, призывники, получившие повестку из военкомата обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке. Неполучение повестки, по любым причинам, не является основанием для игнорирования призыва. Итак, как только в стране объявлено о начале нового призыва в армию, военнообязанным гражданам дается 10 дней на явку в военный комиссариат.

Уклонение от военной службы влечет за собой уголовную ответственность по ст. 335 УК (ограничение свободы сроком до трех лет).

"Сегодня большинство юношей, когда слышат о срочной службе в армии, боятся того, что им придется быть на линии фронта. В соответствии с п. 7, п. 8 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года "О неотложных мерах по защиты Украины и укрепления ее обороноспособности", введенного в действие Указом Президента Украины от 24 сентября 2014 № 744 военнослужащие срочной военной службы для выполнения боевых задач в зоне операции Объединенных сил не будут направляться".

Военный комиссар Львовского областного комиссариата Александр Тищенко

Автор: Тетяна Костенко