STATUS QUO

лептоспироз, район, крысы

В яких районах Львівщини можна підхопити лептоспіроз

Львівський обласний лабораторний центр опублікував результати дослідження на наявність збудників лептоспірозу та інших хвороб у гризунів в різних районах області.

За даними ЛОЛЦ, гризуни можуть переносити збудників близько 200 різних інфекційних та паразитарних хвороб, на які хворіють люди та свійські тварини: чума, лептоспіроз, туляремія, сказ, бруцельоз, трихінельоз, псевдотуберкульоз, черевний тиф, дизентерія, сальмонельоз та інші.

Впродовж поточного року лабораторія ОНІ ДУ "Львівський ОЛЦ МОЗ України" провела дослідження 47 щурів та 307 мишей на наявність збудників лептоспірозу та ієрсініозу, у 34 випадках зареєстровані позитивні результати, з них 28 позитивних результатів щодо лептоспірозу. Зокрема,

 • на адмінтериторії Буського району – 8 (с. Топорів),
 • Дрогобицького – 4 (с. Волоща),
 • Самбірського – 4 (смт. Рудки),
 • Городоцького – 4 (с. Угри),
 • Стрийського – 3 (с. Вівня),
 • Яворівського – 1 (с. Завадів),
 • Кам.Бузького – 1 (с. Незнанів),
 • Миколаївського – 1 (с. Демня),
 • Жовківського – 1 (с. Смереків),
 • м. Дрогобича – 1.

Також зареєстровані 6 позитивних результатів щодо ієрсініозу, з яких на адмінтериторії Стрийського району – 5 (с. Вівня) та Буського – 1 (с. Топорів).

Проведені дослідження 307 мишей  на наявність збудників туляремії. Позитивні результати зареєстровані в 64 випадках. Зокрема,

 • на адмінтериторії Кам'янка-Бузького району – 19 (с. Нижній Став),
 • Стрийського – 11 (с. Вівня),
 • Буського – 10 (с. Топорів, с. Яблонівка),
 • Золочівського – 7 (с. Косичі),
 • Городоцького – 7 (с. Бучачі с. Угри),
 • Самбірського – 5 (смт. Рудки)
 • Дрогобицького – 5 (с. Дорожів).

Львовский областной лабораторный центр опубликовал результаты исследования на наличие возбудителей лептоспироза и других болезней у грызунов в разных районах области.

По данным ЛОЛЦ, грызуны могут переносить возбудителей около 200 различных инфекционных и паразитарных болезней, которыми болеют люди и домашние животные: чума, лептоспироз, туляремия, бешенство, бруцеллез, трихинеллез, псевдотуберкулез, брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллез и другие.

В течение текущего года лаборатория ООИ ГУ "Львовский ОЛЦ МЗ Украины" провела исследования 47 крыс и 307 мышей на наличие возбудителей лептоспироза и иерсиниоза, в 34 случаях зарегистрированы положительные результаты, из них 28 положительных результатов по лептоспирозу. В частности,

 • на админтерритории Бусского района - 8 (с. Топоров),
 • Дрогобычского - 4 (с. Волоща),
 • Самборского - 4 (пгт. Рудки),
 • Городокского - 4 (с. Угри),
 • Стрыйского - 3 (с. Вивня),
 • Яворовского - 1 (с. Завадов),
 • Каменка-Бузского - 1 (с. Незнанов),
 • Николаевского - 1 (с. Демня),
 • Жолковского - 1 (с. Смереков),
 • г. Дрогобыча - 1.

Также зарегистрированы 6 положительных результатов по иерсиниозу, из которых на админтерриториях Стрыйского района - 5 (с. Вивня) и Бусского - 1 (с. Топоров).

Проведены исследования 307 мышей на наличие возбудителей туляремии. Положительные результаты зарегистрированы в 64 случаях. В частности,

 • на админтерриториях Каменка-Бугского района - 19 (с. Нижний Стал),
 • Стрыйского - 11 (с. Вивня),
 • Бугского - 10 (с. Топоров, с. Яблоневки),
 • Золочевского - 7 (с. Косичи),
 • Городокского - 7 (с. Бучаче с. Угри),
 • Самборского - 5 (пгт. Рудки)
 • Дрогобычского - 5 (с. Дорожев).
Автор: Тетяна Костенко