STATUS QUO

автовокзал, АТБ, Дрогобыч

Автовокзал у Трускавці купило підприємство корпорації АТБ

Міський автовокзал у Трускавці можуть переобладнати під ще один "АТБ-маркет" - приміщення на вул. Дрогобицькій, 35 продали. Про це повідомляють "Джерела Трускавця". 

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу зареєстрований 6 вересня, загальна площа будівлі 1155.3 кв. м. Новим власником 98% майна вказано ТзОВ "Ріал Інсейт", яке належить до корпорації АТБ. А 2% залишилося у попереднього власника приміщення - ТзОВ "Фаворит-Дизайн". За інформацією аналітичної системи Юконтрол, це товариство зареєстроване у Дрогобичі, його ділять бізнесмени Роман Фрайт, Олег Яремчук та Тарас Ільчишин.

"Фаворит-Дизайн" придбало трускавецький автовокзал у 2006 році за 2,39 млн грн. У 2008 році підприємство уклало з Трускавецькою міською радою договір оренди на дві земельні ділянки, площею 0,5902 га і 0,2326 га на вул. Дрогобицькій, 35. У грудні 2015 року відповідно до рішення сесії міськради термін оренди встановлено до 2030 року з правом пролонгації. Орендна плата нараховується у розмірі 3% до нормативної грошової оцінки земельних ділянок та становить 160 тис. грн. та 65 тис. грн. на рік. Цільове призначення земель - для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Зазначимо, що трускавецький автовокзал, який обслуговує понад 20 напрямків,  відповідає третьому рівню. Такий клас присвоїла об’єкту Державна служба України з безпеки на транспорті. Критерії, за якими визначають клас автостанції – це кількість автобусних платформ, квиткових кас, місць для сидіння пасажирів. Третьому класу відповідає найбільша кількість АС на Львівщині.


Городской автовокзал в Трускавце могут переоборудовать под еще один "АТБ-маркет" - помещение на ул. Дрогобычской, 35 продали. Об этом сообщают "Источники Трускавца". 

По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, договор купли-продажи зарегистрирован 6 сентября, общая площадь здания 1155.3 кв. м. Новым владельцем 98% имущества указано ООО "Риал Инсейт", которое принадлежит корпорации АТБ. А 2% осталось у предыдущего владельца помещения - ООО "Фаворит-Дизайн". По информации аналитической системы Юконтрол, это общество зарегистрировано в Дрогобыче, его делят бизнесмены Роман Фрайт, Олег Яремчук и Тарас Ильчишин.

"Фаворит-Дизайн" приобрело трускавецкий автовокзал в 2006 году за 2390000 грн. В 2008 году предприятие заключило с Трускавецкой городским советом договор аренды на два земельных участка, площадью 0,5902 га и 0,2326 га на ул. Дрогобычской, 35. В декабре 2015 года в соответствии с решением сессии горсовета срок аренды установлен до 2030 года с правом пролонгации. Арендная плата начисляется в размере 3% нормативной денежной оценки земельных участков и составляет 160 тыс. Грн. и 65 тыс. грн. в год. Целевое назначение земель - для размещения и эксплуатации зданий и сооружений автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Отметим, что трускавецкий автовокзал, который обслуживает более 20 направлений, соответствует третьему уровню. Такой класс присвоила объекта Государственная служба Украины по безопасности на транспорте. Критерии, по которым определяют класс автостанции - это количество автобусных платформ, билетных касс, мест для сидения пассажиров. Третьему классу соответствует наибольшее количество АС на Львовщине.

Автор: Тетяна Костенко