STATUS QUO

На Львівщині судили лікаря-ортопеда за підробку документів

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс рішення щодо лікаря-ортопеда, якого спіймали на підробці документів. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Мова йде про уродженця с. Розсохи Старосамбірського району Львівської області, який працював лікарем ортопедом-травматологом відділення надання екстренної медичної допомоги Стрийської центральної районної лікарні. У 2016 році він надав невідкладну медичну допомогу кільком мешканцям, які після отримання допомоги, покинули приміщення Стрийської ЦРЛ. Проте лікар умисно вказав у протоколі проведення оперативного втручання № 72 (м), нібито вони перебували на стаціонарному лікуванні травматологічного відділення Стрийського ЦРЛ, зазначивши це в картках інших стаціонарних хворих Стрийської ЦРЛ.

Таким чином від підробив 36 протоколів. Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у скоєному кримінальному правопорушенні визнав повністю. Також подав заяву про застосування до нього Закону "Про амністію" у зв'язку з тим, що має на утриманні малолітню дитину.

3 серпня 2018 року Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав лікаря винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 358 КК України, та призначив покарання за ч. 2 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 3 роки. Проте звільнив від відбування покарання з випробовуванням на 1 рік. А на підставі п. "в" ст. 1 Закону України "Про амністію у 2016 році" й зовсім звільнив від відбування покарання. Лікар лише має сплатити в дохід держави судові витрати за проведення експертиз в сумі 6006 грн.


Стрыйский городской суд Львовской области вынес решение в отношении врача-ортопеда, которого поймали на подделке документов. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Речь идет об уроженце с. Россохи Старосамборского района Львовской области, который работал врачом ортопедом-травматологом отделения предоставления экстренной медицинской помощи Стрыйской центральной районной больницы. В 2016 году он предоставил неотложную медицинскую помощь нескольким жителям, которые после получения помощи покинули помещение Стрыйской ЦРБ. Однако врач умышленно указал в протоколе проведения оперативного вмешательства № 72 (м), что они якобы находились на стационарном лечении травматологического отделения Стрыйского ЦРБ, отметив это в карточках других стационарных больных Стрыйской ЦРБ.

Таким образом он подделал 36 протоколов. В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершенном уголовном правонарушении признал полностью. Также подал заявление о применении к нему Закона "Об амнистии" в связи с тем, что имеет на иждивении малолетнего ребенка.

3 августа 2018 года Стрыйский городской суд Львовской области признал врача виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 358 УК Украины, и назначил наказание по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде ограничения свободы на срок 3 года. Однако освободил от отбывания наказания с испытанием на 1 год. А на основании п. "В" ст. 1 Закона Украины "Об амнистии в 2016 году" и вовсе освободил от отбывания наказания. Врач только должен уплатить в доход государства судебные издержки за проведение экспертиз в сумме 6006 грн.