STATUS QUO

Для первачків Дрогобича придбають парти та аудиторні дошки

Для першачків Дрогобича у межах НУШ за рахунок зниження ціни під час проведення тендеру придбають не лише парти, а й аудиторні дошки. Про це повідомив заступник міського голови Дрогобича Василь Качмар, інформує прес-служба Дрогобицької міської ради. 

Відповідно до Постанови КМУ від 04.04.2018 №  237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа" Дрогобичу з державного бюджету виділено 1 мільйон 704 тис. грн. Окрім цього з місцевого бюджету дофінансовано кошти в сумі 750 тис. грн.

Відтак загальна сума коштів для забезпечення учнів 1 класів Дрогобича усім необхідним обладнанням, передбаченим у межах Нової української школи, становить  2 мільйони 454 тис. грн.

Відповідно до розподілу коштів, за словами посадовця, 1 мільйон 279 тис. грн. скеровано на закупівлю сучасних меблів, 897 тис. грн. — на закупівлю дидактичних матеріалів та 359 тис. грн. на закупівлю комп’ютерного обладнання.

Згідно з Законом України "Про публічні закупівлі", відділ освіти здійснює придбання товарів через  систему Prozzoro, тому відповідно було оголошено торги. Торги на закупівлю дидактичних матеріалів відбулися 27 липня 2018 року, відтак підписано угоду з ФОП Панасюк С.Г. (м. Луцьк) на суму 868824 грн., дидактичні матеріали вже доставлені у Дрогобич.

Однак під час проведення процедури закупівелі одномісних, антисколіозних, регульованих за висотою парт (1185 шт.) переможець торгів 3 липня 2018 року подав офіційну відмову на сайт Prozzoro від підписання угоди у зв’язку з технічною помилкою в розрахунках вартості продукції. Тому відділом освіти було оголошено повторну процедуру закупівель і 6 серпня 2018 року визнано переможцем ТОВ "МІРОС ГРУП". 

Слід зазначити, що за рахунок зниження ціни буде придбано не тільки парти 1 класів усіх Дрогобицький шкіл, а й аудиторні дошки. Так як потужностей виробників для виготовлення шкільних меблів не вистачає, то їх доставка буде здійснена у вересні-жовтні 2018 року. Щодо закупівель комп’ютерного обладнання, то процедура закупівель оголошена і, згідно з запланованими термінами отримання субвенції  з державного бюджету на вересень-жовтень 2018 року, школи отримають обладнання у вказані терміни.


Для первоклашек Дрогобыча в пределах НУШ за счет снижения цены при проведении тендера приобретут не только парты, но и аудиторные доски. Об этом сообщил заместитель городского головы Дрогобыча Василий Качмар, сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета. 

В соответствии с Постановлением КМУ от 04.04.2018 № 237 "Некоторые вопросы предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая Украинская школа" Дрогобычу из государственного бюджета выделено 1000000 704 тыс. грн. Кроме этого с местного бюджета дофинансировано средства в сумме 750 тыс. грн. Поэтому общая сумма средств для обеспечения учащихся 1 классов Дрогобыча всем необходимым оборудованием, предусмотренным в рамках Новой украинской школы, составляет 2 миллиона 454 тыс. грн.

В соответствии с распределением средств, по словам чиновника, 10 млн 279 тыс. грн. направлено на закупку современной мебели, 897 тыс. грн. - на закупку дидактических материалов и 359 тыс. грн. на закупку компьютерного оборудования.

Согласно Закону Украины "О публичных закупках", отдел образования осуществляет приобретение товаров через систему Prozzoro, поэтому соответственно были объявлены торги. Торги на закупку дидактических материалов состоялись 27 июля 2018 года, поэтому подписано соглашение с ФОТ Панасюк С. (М. Луцьк) на сумму 868 824 грн., дидактические материалы уже доставлены в Дрогобыч.

Однако при проведении процедур закупок одноместных, антисколиозных, регулируемых по высоте парт (1185 шт.) победитель торгов 3 июля 2018 года подал официальный отказ на сайт Prozzoro от подписания соглашения в связи с технической ошибкой в ​​расчетах стоимости продукции. Поэтому отдел образования объявил повторную процедуру закупок и 6 августа 2018 года признано победителем ООО "Мирос ГРУПП".

Следует отметить, что за счет снижения цены будут приобретены не только парты для 1 классов всех Дрогобычский школ, но и аудиторные доски. Так как мощностей производителей для изготовления школьной мебели не хватает, то их доставка будет осуществлена ​​в сентябре-октябре 2018 года. Что касается закупок компьютерного оборудования, то процедура закупок объявлена ​​и, согласно запланированным срокам получения субвенции из государственного бюджета на сентябрь-октябрь 2018 года, школы получат оборудование в указанные сроки.