STATUS QUO

У львівській мерії нові призначення

У мерії призначили нового в.о. директора департаменту містобудування. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий представив нового в.о. директора департаменту містобудування — Володимира Цабака. Сергій Коровайник, котрий досі обіймав цю посаду, став начальником управління земельних ресурсів.

"Як ви знаєте, довший час департамент містобудування очолював Сергій Коровайник. Сергій зробив титанічну працю. Він дав хороший імпульс для роботи самого департаменту. Але чесно кажучи, така навала роботи, яка сьогодні є на управління земельних ресурсів, що фактично йому приходиться сидіти на двох кріслах одночасно. Тому ми, порадившись, прийняли рішення, що він сконцентрується на роботі управління. А я попросив пана Цабака взятися за роботу департаменту. Як ви знаєте, пан Володимир прекрасно організував роботу Інспекції архбудконтролю. Це приклади роботи, якими хвалиться уряд, міністри: будинки семиповерхові зносимо, заправки зносимо… Тому, я думаю, пан Володимир в цьому плані наведе якісний порядок", — прокоментував мер Львова під час представлення.

Відтак мер коротко окреслив основні завдання департаменту на найближчу перспективу.

"Ви пригадуєте наскільки змінився образ міста, коли головним архітектором почав працювати пан Чаплінський, який приніс у місто багато інновацій, з’явилися міжнародні архітектурні конкурси. І я думаю, що ця практика повинна мати якісне продовження, якісне розширення", - наголосив він.

Також він зазначив, що серед завдань департаменту - консультації підприємців, які планують будівництво, "щоб ті будівлі, які сьогодні будуються, були пам’ятками архітектури 21 століття"; зменшення кількості МАФів у місті; боротьба з незаконними забудовами; контроль за рекламою та вивісками. Окрім того, в цьому році місто планує почати будувати завод з переробки відходів та рекультивацію Грибовицького полігону.

Довідка SQ. Володимир Ярославович Цабак за спеціальністю – юрист. З квітня 2003 р. по липень 2016 р. очолював Головне управлінні юстиції Львівської області, потім був начальником Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові. Саме ця структура домоглась рішення про знесення незаконно збудованого будинку на вул. Личаківській. Це стало першим прецедентом в Україні — знесення збудованого незаконного будинку.


В мэрии назначили нового и.о. директора департамента градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня городской голова Львова Андрей Садовый представил нового и.о. директора департамента градостроительства - Владимира Цабака. Сергей Коровайник, который до сих пор занимал эту должность, стал начальником управления земельных ресурсов.

"Как вы знаете, долгое время департамент градостроительства возглавлял Сергей Коровайник. Сергей сделал титаническую работу. Он дал хороший импульс для работы самого департамента. Но честно говоря, такой навал работы, который сегодня на управление земельных ресурсов, фактически ему приходится сидеть на двух креслах одновременно. Поэтому мы, посовещавшись, приняли решение, что он сконцентрируется на работе управления. А я попросил господина Цабака взяться за работу департамента. Как вы знаете, господин Владимир прекрасно организовал работу Инспекции архстройконтроля. Это примеры работы, которыми хвастается правительство, министры: дома семиэтажные сносим, ​​заправки сносим... Поэтому, я думаю, господин Владимир в этом плане наведет качественный порядок", - прокомментировал мэр Львова во время представления.

Также мэр коротко обозначил основные задачи департамента на ближайшую перспективу.

"Вы помните насколько изменился облик города, когда главным архитектором начал работать господин Чаплинский, который принес в город много инноваций, появились международные архитектурные конкурсы. И я думаю, что эта практика должна иметь качественное продолжение, качественное расширение", - подчеркнул он.

Также он отметил, что среди задач департамента - консультации предпринимателей, которые планируют строительство, "чтобы те здания, которые сегодня строятся, были памятниками архитектуры 21 века"; уменьшение количества МАФов в городе; борьба с незаконными застройками; контроль за рекламой и вывесками. Кроме того, в этом году город планирует начать строить завод по переработке отходов и рекультивацию Грибовичского полигона.

Справка SQ. Владимир Ярославович Цабак по специальности - юрист. С апреля 2003 по июль 2016 возглавлял Главное управлении юстиции Львовской области, потом был начальником Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в г. Львове. Именно эта структура добилась решения о сносе незаконно построенного дома на ул. Лычаковской. Это стало первым прецедентом в Украине - снос построенного незаконного дома.