STATUS QUO

У Галицькому районі Львова побудують житловий будинок

15 липня відбулося громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розробки проекту детального плану території у районі вул. Л. Мартовича, вул. І. Григоровича, вул. Дж. Дудаєва у м. Львові, де планується побудувати житловий будинок. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

Триває обговорення проекту детального плану території у районі вул. Л. Мартовича, вул. І. Григоровича, вул. Дж. Дудаєва у м. Львові. Цей ДПТ розроблений на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 1148 від 26.10.2018 р. Його замовником є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування ЛМР, розробником — ДП ДІПМ "Містопроект".

"Територія,  на яку розроблений ДПТ, охоплює 1, 3393 га, обмежена вулицями Л. Мартовича, В. Стефаника, Д. Дудаєва, І. Григоровича, включаючи будинок на вул. Поповича, 6. У межах проектування історично сформована периметральна  3-4 – поверхова забудова, значна частина якої віднесена до пам’яток архітектури місцевого значення. У межах території ДПТ передбачається впорядкування використання з врахуванням намірів користувачів земельних ділянок. За намірами забудовника - ОСББ "Грушевський", планується знесення існуючої аварійної малоцінної в історичному аспекті будівлі та будівництво в цьому місці нового житлового будинку. Головним завданням ДПТ є визначення містобудівних умов і обмежень забудови на окремій ділянці на вул. Поповича, 6, враховуючи ініціативу ОСББ "Грушевський" щодо знесення існуючого будинку та побудови нового житла з вбудованою автостоянкою", - повідомила автор проекту Інеса Склярова.


15 июля состоялось общественное слушание по учету общественных интересов при разработке проекта детального плана территории в районе ул. Л. Мартовича, ул. И. Григоровича, ул. Дж. Дудаева в г. Львов, где планируется построить жилой дом. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

Продолжается обсуждение проекта детального плана территории в районе ул. Л. Мартовича, ул. И. Григоровича, ул. Дж. Дудаева в г. Львове. Этот ДПТ разработан на основании решения исполнительного комитета Львовского городского совета № 1148 от 26.10.2018 года. Его заказчиком является управление архитектуры и урбанистики департамента градостроительства ЛГС, разработчиком - ДП ДИПМ "Мистопроект".

"Территория, на которую разработан ДПТ, охватывает 1,3393 га, ограниченная улицами Л. Мартовича, В. Стефаника, Д. Дудаева, И. Григоровича, включая дом на ул. Поповича, 6. В рамках проектирования исторически сложившаяся периметральная 3-4 - этажная застройка, значительная часть которой отнесена к памятникам архитектуры местного значения. В пределах территории ДПТ предусматривается упорядочение использования с учетом намерений пользователей земельных участков. По намерениями застройщика - ОСМД "Грушевский", планируется снос существующей аварийной малоценной в историческом аспекте здания и строительство в этом месте нового жилого дома. Главной задачей ДПТ является определение градостроительных условий и ограничений застройки на отдельном участке на ул. Поповича, 6, учитывая инициативу ОСМД "Грушевский" по сносу существующего здания и строительства нового жилья со встроенной автостоянкой" , - сообщила автор проекта Инесса Склярова.